Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wstęp do parków narodowych będzie droższy

park narodowy

Wstęp do parków narodowych będzie droższy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia. Przewiduje on wprowadzenie opłat za wstęp na całe obszary parków narodowych: Babiogórskiego, Gorczańskiego, Świętokrzyskiego i Wolińskiego. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Opłata za wstęp do 11 parków narodowych

Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie listy parków narodowych, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Do parków: Biebrzańskiego, Bieszczadzkiego, Karkonoskiego, Magurskiego, Narwiańskiego, Tatrzańskiego i Wigierskiego dołączyć mają parki: Babiogórski, Gorczański, Świętokrzyski i Woliński. 

Dotychczas na terenach parków Babiogórskiego, Gorczańskiego i Świętokrzyskiego pobierano opłaty tylko za wstęp na niektóre obszary. Zmiana w rozporządzeniu wprowadzi konieczność zapłaty za wstęp na cały obszar wymienionych parków. W projekcie znajdziemy również aktualizację obszarów w Parku Narodowym “Bory Tucholskie”, na które wstęp jest płatny.

Pieniądze pozwolą na remont i modernizację parków

W uzasadnieniu projektu czytamy, że środki finansowe zgromadzone w ten sposób zostaną przeznaczone na dodatkowe remonty i modernizację infrastruktury turystycznej, w tym szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych. Autorzy twierdzą, że wprowadzenie zmian nie wpłynie na zmniejszenie ruchu turystycznego w danych parkach. Opierają się oni na danych z miejsc, gdzie opłaty za wstęp już funkcjonują. 

Projekt czeka na opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia. 

Ze względu na to, że jego przepisy zostały opracowane w porozumieniu z dyrektorami parków narodowych, których zmiany dotyczą, na etapie tworzenia tego aktu prawnego, przewidziane vacatio legis jest wystarczające do wprowadzenia zmian. Wszystkie parki narodowe, których dotyczą zmiany, są gotowe do wdrożenia przepisów projektowanego rozporządzenia – czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.