Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nabór do programu Prosument ruszył w województwie łódzkim

Program Prosument w Łódzkim

Nabór do programu Prosument ruszył w województwie łódzkim

26. stycznia uruchomiony został nabór wniosków w ramach programu Prosument w województwie łódzkim. W ramach programu otrzymać można dopłaty do kredytów bankowych, które finansować mają indywidualne inwestycje w przydomowe mikroinstalacje OZE.

Reklama

Organizatorem konkursu na dofinansowania w ramach „Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018” jest WFOŚiGW w Łodzi. Budżet konkursu wynosi 5 milionów zł, z czego 3 miliony przewidziane są na ten rok, a 2 na rok 2018.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie tego województwa, którzy chcą zaciągnąć kredyt w jednym z banków współpracujących z WFOŚiGW na termomodernizację budynków lub inwestycję w nowe źródła ciepła. Koszty kwalifikowane inwestycji równe są zaciągniętemu kredytowi. Dokładne maksymalne koszty kwalifikowane (za m2, kW oraz łącznie) opisane są w regulaminie dostępnym na stronie WFOŚiGW. Dotacja z funduszu wynieść może do 40% kosztów kwalifikowanych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.