Nacisk na zrównoważony rozwój i polska elektrownia jądrowa. Za nami XI Europejski Kongres Gospodarczy

Przyszłość Europy, transformacja energetyczna, cyfryzacja, zrównoważony rozwój i nowe trendy konsumenckie – to główne zagadnienia, jakie zostały poruszone podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który zakończył się w minioną środę w Katowicach. W debacie szczególnie mocno zostały zaakcentowane kwestie dotyczące przemodelowania miksu energetycznego i wyzwań, jakie się z tym wiążą. Padły też deklaracje dotyczące polskiej energetyki jądrowej.

– Za nami jedna z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Przyjrzeliśmy się wspólnie najciekawszym zjawiskom przeobrażającego się na naszych oczach świata, z dużym zainteresowaniem słuchając, jakie recepty mają dla niego młodzi uczestnicy życia społeczno-gospodarczego – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, a zarazem inicjator wydarzenia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Podczas swojego wystąpienia minister energii Krzysztof Tchórzewski przedstawił główne założenia projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) i wynikającą z niego wizję polskiej drogi transformacji energetycznej. – Około roku 2033 planujemy oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce – zapowiedział.

Czas na morską energetykę wiatrową

Silnym akcentem XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego była dyskusja o przyszłości sektora energetycznego. Ta, zgodnie z przewidywaniami analityków rynkowych, ma należeć do sektora odnawialnego. W ramach sesji „Rynek energii odnawialnej w Polsce”, która odbywała się trzeciego dnia Kongresu, Piotr Czopek, dyrektor departament OZE w Ministerstwie Energii zwracał uwagę na to, co Polska ma jeszcze do zrobienia w sprawie przemodelowania miksu energetycznego. – Skupiamy się często w dyskusjach na sektorze elektro-energetycznym, tymczasem tylko w sektorze ciepłownictwa zużywany przecież ponad 50 proc. energii – zauważył. – Chcielibyśmy jeszcze przed wakacjami uchwalić ustawę o OZE, chcielibyśmy zdążyć z tym w obecnym parlamencie. Jeśli zaś chodzi o ustawę offshorową, to pamiętajmy, że mamy okres wyborczy, a dodatkowo procedujemy równolegle ustawę o biokomponentach. Musimy pracować intensywnie, to wszystko zbliża nas do celów wyznaczonych przez UE – zapowiedział.

Ważną gałęzią energetyki odnawialnej może w najbliższych latach stać się morska energetyka wiatrowa. W jej rozwoju upatrywana jest ogromna szansa na zagospodarowanie polskiego potencjału wytwórczego. Zapały te studził nieco Maciej Stryjecki z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Jego zdaniem, analizując kierunki rozwoju tej gałęzi energetyki, należy brać pod uwagę czynniki związane z logistyką czy konfliktami społecznymi. – Musimy zderzyć ze sobą te parametry. Do tego dojdzie ryzyko inwestycyjne, oczekiwania na ustawę czy łańcuch dostaw. Morskie farmy wiatrowe muszą być zbudowane z polskich komponentów, ale czy przemysł jest na to gotowy? To są tysiące wiatraków, to zasoby ludzkie, np. 70-80 tys. miejsc pracy. Trzeba tych ludzi znaleźć, na to potrzeba czasu – podkreślał.

Dyskusja o miksie energetycznym była jednym z najważniejszych punktów tej edycji Kongresu. Na wzrost znaczenia tego problemu na przełomie ostatnich lat zwrócił uwagę Krzysztof Kochanowski ze Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii PIME. Niestety, w jego ocenie dużo na ten temat się mówi, ale brakuje konkretnych rozwiązań i regulacji. – Teraz widzimy, jak zmienia się postrzeganie energii i OZE. Mamy bardzo ambitne plany rządu w sprawie miksu energetycznego, jest otwartość na konsultacje społeczne, widzimy współpracę, ale co z nowelizacją prawa energetycznego? Co z inteligentnym opomiarowaniem, gromadzeniem energii? Technologie idą w ślad za OZE, czekamy na ten istotny dokument, bo pomoże on inwestorom – podkreślał.

W debacie nie zabrakło też dyskusji o zrównoważonym rozwoju, stanowiącej nawiązanie do ubiegłorocznego szczytu klimatycznego ONZ, który odbył się w Katowicach. Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział ok. 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.