Butelka w 100% z plastiku z recyklingu od Żywiec Zdrój

Pięciolitrowa butelka Żywiec Zdrój w 100% z odzyskanego plastiku trafiła już do sklepów w całej Polsce. Rozpoznać ją możecie za sprawą szarej etykiety z hasłem „butelka z butelki”.

Żywiec Zdrój do produkcji nowej butelki wykorzystał w 100% przetworzony plastik (rPET) pochodzący z recyklingu. Dzięki temu firma zmniejszyła swój ślad węglowy – ponownie przetworzony plastik wyeliminował z procesu produkcji konieczność zużycia ropy naftowej i ograniczył emisję dwutlenku węgla aż o 45%.

Nowa butelka od Żywiec Zdrój ma pojemność pięciu litrów i oznaczona jest szarą etykietą z hasłem „butelka z butelki”. Natknąć się można na nią w całej Polsce – rozdystrybuowana została w większości marketów.

Żywiec Zdrój deklaruje, że zamierza systematycznie zmniejszać swój wpływ na środowisko naturalne. Firma zobowiązała się m.in. do tego, aby do 2020 roku zebrać i poddać recyklingowi tyle plastiku, ile sama wypuści na rynek. – Jako Żywiec Zdrój zobowiązujemy się dzisiaj do podjęcia działań na rzecz efektywnego systemu zbiórki i recyklingu butelek plastikowych w Polsce, by możliwe było odzyskanie do 2025 roku ponad 90%. opakowań PET. W pierwszym kroku zobowiązujemy się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzamy na rynek, zostanie zebrana i oddana do recyklingu – powiedział Frédéric Guichard, prezes Żywiec Zdrój.

To istotne zobowiązanie, szczególnie w kontekście szacunków Komisji Europejskiej, z których wynika, że Europejczycy co roku wytwarzają około 25 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, a jedynie 30% z nich jest poddawane ponownemu przetworzeniu. Guichard podkreśla, że Żywiec Zdrój już teraz na rynek wprowadza w 100% podlegające recyklingowi butelki, etykiety i nakrętki. Potrzebne są więc wzmożone działania na rzecz ich zbierania oraz ponownego wykorzystania.

W Żywiec Zdrój jesteśmy przekonani, że ani jedna plastikowa butelka nie powinna trafić do środowiska. Właśnie dlatego podejmujemy teraz ważne zobowiązanie, tak aby działać na rzecz zwiększenia efektywności systemu zbiórki i recyclingu w Polsce – podkreśla Guichard. W tym celu Żywiec Zdrój podjął współpracę m.in. z Rekopolem – organizacją odzysku opakowań zrzeszającą przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach i prowadzącą publiczne kampanie edukacyjne.