Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Największa spalarnia śmieci w Polsce zapewni energię i ciepło dla stolicy. Czy jest eko?

Największa spalarnia śmieci w Polsce zapewni energię i ciepło dla stolicy

Największa spalarnia śmieci w Polsce zapewni energię i ciepło dla stolicy. Czy jest eko?

W Warszawie powstaje największa w Polsce spalarnia śmieci. Inwestycja, która znajduje się już na zaawansowanym etapie, ma pozwolić nie tylko na zagospodarowanie odpadów, lecz także na odzysk energii elektrycznej i ciepła.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Największa spalarnia śmieci w Polsce

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) przy ul. Zabranieckiej na warszawskim Targówku posuwa się do przodu. Obecny ZUSOK jest ogniwem gospodarki odpadami komunalnymi w stolicy. Przetwarza około 40 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie i odzyskuje z nich energię elektryczną i cieplną. Jednocześnie od roku jest modernizowany i rozbudowywany, aby po zakończeniu inwestycji siedmiokrotnie zwiększyć moc instalacji.

Wykonawcą jest firma POSCO E&C, która zbudowała już m.in. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Jak funkcjonować ma warszawski zakład po przebudowie?

Energia elektryczna ze śmieci

Projekt realizowany jest zgodnie ze standardem BAT – Najlepszej Dostępnej Technologii (ang. Best available technology) – twierdzą twórcy. W efekcie powstanie nowoczesna instalacja do odzysku surowców i energii z odpadów. 

Zakład wykorzystywać będzie rusztową technologię spalania, stosowaną w większości tego typu instalacji w Europie. Funkcjonując 24 godziny na dobę, obiekt zapewni przekształcanie w energię ponad 300 tys. ton odpadów w ciągu roku oraz odzysk surowców z odpadów segregowanych.

W wyniku przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzona zostanie też energia odpowiadająca rocznemu zapotrzebowaniu ok. czternastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok, 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok). Zasili ona miejską sieć elektrociepłowniczą.

Na jakim etapie znajduje się inwestycja?

Jednym z kluczowych i najistotniejszych założeń projektu rozbudowy i modernizacji ZUSOK jest utrzymanie aktywności produkcyjnej obecnej instalacji. W praktyce oznacza to, że rozbudowywany zakład wciąż przetwarza odpady komunalne mieszkańców Warszawy.

– ­Ubiegły rok skoncentrowany był przede wszystkim na pracach projektowych, rozbiórkach budynków, przekładkach kolidujących sieci oraz wykonaniu tymczasowego układu dowozu, magazynowania i podawania odpadów dla funkcjonującej linii. Rozpoczęliśmy również prace fundamentowe dla głównych obiektów. Wszystko zostało dostosowane do zaplanowanych przerw technologicznych.

Obecnie kontynuujemy prace m.in. przy fundamentach hali kotłów, a także przy budynkach magazynowania i dojrzewania żużla. Równolegle trwa montaż kolejnych żurawi wieżowych, które będą wykorzystywane przy wznoszeniu następnych obiektów mówi Joanna Grudek, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju w MPO Warszawa.

Termin zakończenia prac planowany jest na 10.01.2024 roku (36 miesięcy od 11.01.2021). Wartość Projektu wynosi blisko 1,67 mld zł netto.

Spalarnia śmieci, która powstała w Kopenhadze, została wybrana najlepszym budynkiem na świecie.

Za i przeciw

Budowie spalarni smieci przeciwstawia się m.in. Towarzystwo na rzecz Ziemi. Tak na profilu na Facebooku podsumowuje decyzję Komisji Europejskiej ws. budowy spalarni odpadów w Polsce:

Komisja Europejska postanowiła zainwestować kolejne 2 mld zł w spalarnie odpadów w Polsce (https://cutt.ly/gKWN8II). Inwestycja szybko się zwróci w formie podatku od braku recyklingu plastiku – 800 euro od każdej tony, która zamiast do recyklera trafi do operatora spalarni. Złoty interes ‼

W tym samym czasie gdy polskie Ministerstwo Klimatu (nadzorujące działalność NFOŚiGW) chce żeby kolejne setki tys. ton tworzyw sztucznych trafiły do pieców spalarni, francuskie ministerstwa Ekologii i Transformacji Energetycznej zakładają całkowite odejście od spalania plastiku w 2025 roku (https://cutt.ly/5KWPEI1). Francja, w przeciwieństwie do Polski, nie chce odprowadzać do unijnej kasy 800 euro od każdej tony tworzyw nie poddanych recyklingowi.

Dziwi w tej sprawie postawa Komisji Europejskiej, która jak się okazuje ma w nosie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (https://cutt.ly/BKWAq7V). W rozporządzeniu tym w art. 17 spalanie odpadów zaliczono do działalności wyrządzającej poważne szkody dla celów środowiskowych. Ponadto w art. 13 rozporządzenia wskazano, że minimalizacja spalania odpadów (czyli działalność odwrotna od zakładanej w ramach przedmiotowej inwestycji) kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jak wskazano w rozporządzeniu „Zrównoważony rozwój oraz przejście na bezpieczną, neutralną dla klimatu, odporną na zmiany klimatu i bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarki Unii. Zrównoważony rozwój jest od dawna centralnym elementem projektu, jakim jest Unia, a jego wymiar społeczny i środowiskowy znajduje potwierdzenie w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę spodziewane przychody z podatku od braku recyklingu i od emisji CO2 ze spalarni (które wkrótce mają być włączone do unijnego systemu ETS) dziwi mniej (https://cutt.ly/nKWAuIu). Biorąc pod uwagę, że produkcja opakowań w Polsce kształtuje się na poziomie 6 mln. ton rocznie (157kg na jednego mieszkańca) z czego 40% czyli 2,4 mln ton to opakowania z tworzyw sztucznych (https://cutt.ly/iKWSlBy) do unijnej kasy corocznie będzie płynąć szokująca kwota ok. 9 mld zł (pomijając raczkujący recykling tworzyw niwelowany 10%-owym wzrostem produkcji opakowań rocznie).

Czy Polska ma stać się spalarnią Europy❓ Budowa spalarni to domknięcie systemu dojenia mieszkańców na poziomie lokalnym i Polski na poziomie europejskim.

źródło i zdj. główne: mpo.com.pl/, poscoenc.pl, um.warszawa.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.