Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

NFOŚiGW podpisuje kolejne umowy na termomodernizację budynków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

NFOŚiGW podpisuje kolejne umowy na termomodernizacje

NFOŚiGW podpisuje kolejne umowy na termomodernizację budynków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jakiś czas temu pisaliśmy o pierwszych umowach na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, które były podpisywane w ramach poddziałania 1.3.1 – oś priorytetowa I oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ na lata 2014 – 2020. Beneficjentami pierwszych umów był Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał cztery kolejne umowy.

Reklama

NFOŚiGW podpisał również umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynków z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu, Technikum Leśnym w Białowieży oraz z Izbą Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Całkowita wartość dofinansowania w ramach tych czterech umów to około 15,5 miliona złotych.

Pierwsza z umów została podpisana w poniedziałek 5. grudnia. Dotyczy ona termomodernizacji siedmiu budynków zarządzanych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, które znajdują się w Poznaniu, Pętkowie i Plewiskach. Umowa obejmuje ocieplenie dachów i powierzchni zewnętrznych wraz z wymianą okien. Zmodernizowana ma też zostać instalacja centralnego ogrzewania oraz wentylacyjna i system oświetlenia. Koszty całkowite zadania to ponad 5 milionów złotych, z czego kwota dofinansowania to ponad 3,5 miliona.

6. grudnia Fundusz podpisał umowy z Izbami Administracji Skarbowej we Wrocławiu i w Poznaniu. Pierwsza z umów zakłada termomodernizację sześciu budynków urzędów skarbowych w Lwówku Śląskim, Głogowie, Świdnicy, Oławie, Miliczu i Nowej Rudzie za kwotę prawie 6 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów pochodzić ma z dofinansowania w ramach POIiŚ. Umowa z Poznańską Izbą Administracji Skarbowej dotyczy ocieplenia powierzchni zewnętrznych, wymiany oświetlenia na energooszczędne i montażu paneli PV w budynku biurowym w Pleszewie. Kwota tego dofinansowania wynosi ponad 426 tysięcy złotych, a całkowity koszt inwestycji to ok pół miliona złotych.

Czwarta z opisywanych umów podpisana została 8. grudnia z Technikum Leśnym w Białowieży, które za kwotę ponad 7,6 miliona zrealizować chce termomodernizację trzech budynków: szkoły, internatu oraz kotłowni. Umowa z Funduszem przewiduje dofinansowanie na poziomie niemalże 6,5 miliona złotych, co pozwoli na ocieplenie powierzchni zewnętrznych i docieplenie stropodachów budynków, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej a także na wymianę oświetlenia na energooszczędne i modernizację instalacji CO i CWU.

Całkowity budżet konkursu w ramach poddziałania 1.3.1. wynosi 200 milionów złotych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.