NFOŚiGW wyjaśnia błędne interpretacje programów „eVAN”, „Zielony samochód” i „Koliber”

NFOŚiGW wyjaśnia błędne interpretacje programów „eVAN”, „Zielony samochód” i „Koliber”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnia trzy najczęściej pojawiające się błędy interpretacyjne w programach dofinansowań zakupu samochodów elektrycznych. Chodzi o „Zielony samochód”, „e-Van” i „Koliber”.

Mit 1 o programie „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego”

Mit: Dotowane w ramach programu „eVAN” pojazdy nie mogą być wykorzystywane do przewozu towarów.

Fakt: Wsparcie na zakup nowych pojazdów elektrycznych kategorii N1 w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu „eVAN” umożliwia przedsiębiorcom posiadanie nowoczesnego oraz bezemisyjnego taboru do świadczenia usług m.in.: przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich, usług transportu zintegrowanych ze sprzedażą towarów (dostawa zakupionych towarów do klienta) albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Jedynie drogowy transport towarów, w szczególności świadczenie usług transportowych lub spedycyjnych, nie może być wykonywany przy wykorzystaniu dotowanych przez NFOŚiGW pojazdów. Obostrzenie to wynika z warunków udzielania pomocy de minimis.

Mit 2 o programie „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego”

Mit: Forma zabezpieczenia zakupu elektrycznego samochodu osobowego (chodzi w postaci cesji z ubezpieczenia pojazdu jest bardzo niekorzystna, jej koszt jest niewspółmiernie wysoki oraz wyklucza możliwość zaciągnięcia kredytu na zakup pojazdu.

Fakt: Proponowane wsparcie dotacyjne na zakup elektrycznego samochodu osobowego w ramach programu „Zielony samochód”, zabezpieczone będzie jedynie cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, co więcej jedynie do kwoty udzielonego dofinansowania. Takie zabezpieczenie umożliwia finansowanie samochodu również kredytem bankowym. Należy dodać, iż cesja na kilka podmiotów jest możliwa w polskim systemie prawnym i jest w takiej formie stosowana w praktyce.

Mit 3 o programie „Koliber – taxi dobre dla klimatu (pilotaż)”

Mit: Tylko tanie i małe taksówki można zakupić ze środków NFOŚiGW.

Fakt: Program „Koliber” nie ogranicza ceny kupowanego pojazdu. Wartość dofinansowania naliczana jest z uwzględnieniem warunku, że maksymalny koszt kwalifikowany dla zakupu jednego pojazdu i ewentualnie ładowarki wynosi 150 000 zł. Wszystkie koszty powyżej 150 000 zł należy uwzględnić w kosztach niekwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kupiona w ramach programu „Koliber” elektryczna taksówka może być dowolnej marki i posiadać indywidualnie dobrane wyposażenie zgodne z preferencjami i możliwościami finansowymi zainteresowanego.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.