Nie będzie kary za smog. Sejm przegłosował odpowiednią ustawę

Sejm przegłosował bez poprawek nowelizację Prawa ochrony środowiska oraz ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Dzięki temu Polska uniknie kary za niedostateczną walkę z zanieczyszczonym powietrzem w naszym kraju. Nowelizacja uwzględnia również wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Celem podpisania nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym jest przyspieszenie walki ze smogiem – zmniejszenie szkodliwych stężeń pyłu zawieszonego PM 10 oraz PM 2.5, a także dwutlenku azotu i benzopirenu. Jak dotąd poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju są notorycznie przekraczane, szczególnie w okresie grzewczym.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dodatkowo nowelizacja uwzględnia również wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018 r. Wyrok to efekt skargi Komisji Europejskiej na niespełnianie przez Polskę wymogów jakości powietrza w Europie, które dookreśla międzynarodowa, unijna dyrektywa. KE zarzuca nam również brak dostatecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Sejm nowelizacje przegłosował bez poprawek. Za głosowało 287 posłów, przeciw 136, jeden się wstrzymał.

Przypominamy, że wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie – jest jedną z przyczyn chorób górnego układu oddechowego oraz powoduje większe obciążenie pracy serca, ze względu na fakt, że utrudnia wymianę gazową w płucach. – Kilkudniowy wzrost zanieczyszczeń powietrza przekłada się na zwiększoną liczbę zgonów z powodu chorób układu oddechowego, a także wzrost absencji chorobowej, potwierdziły to badania prowadzone w wielu krajach, wyjaśnia prof. Jerzy Kozielski.