Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nie zabijaj wilka – odstrzał słowackich wilków nie podoba się też polskim ekologom

wilk szary

Nie zabijaj wilka – odstrzał słowackich wilków nie podoba się też polskim ekologom

Słowacki minister rolnictwa zaplanował w tym sezonie wybicie 50 wilków. Prawie połowa z nich jest już martwa. Wobec tej decyzji od dwóch miesięcy protestują zarówno słowaccy, jak i polscy działacze, fundacje oraz ekolodzy. Apelują do rządu Republiki Słowackiej o wstrzymanie decyzji o odstrzale wilków.

BANER MOBILEB1
Reklama

Wybicie wilków

Pod koniec października zawrzało na stronach oddolnych inicjatyw ekologicznych oraz stowarzyszeń na rzecz ochrony przyrody. Słowackie, ale i polskie grupy ludzi zareagowały na decyzję o odstrzale wilków zamieszkujących tereny słowackie, ale i te znajdujące się w pobliżu polskiej granicy. Postanowiono pozbyć się wilków z powodu, jak twierdzą liczni komentatorzy tej sytuacji, rzekomego niebezpieczeństwa (w tym żywnościowego), jakie miały powodować te ssaki.

Od początku listopada wybito 21 wilków. Stan na 16 grudnia to 23 zwierzęta. Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że 6 z nich zastrzelono na granicy Słowacji z Polską, która powinna być całkowicie wolna od polowań na te zwierzęta. Dodatkowo słowacka organizacja Lesoochranárske zoskupenie VLK wystosowała skargę do Komisji Europejskiej, wyjaśniając, że niewiadomą pozostaje fakt, czy słowacki odstrzał nie wpłynął także na stan populacji wilków z Czech oraz Węgier. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Obecnie nie są dostępne żadne wiarygodne badania, które pozwalałyby stwierdzić, że zaproponowane liczby osobników przeznaczonych do odstrzału nie zagrożą korzystnemu stanowi populacji, ani też nie ma odpowiednich informacji pozwalających ocenić transgraniczne oddziaływanie tak znacznej redukcji słowackiej populacji wilka na kondycję populacji w Polsce, Czechach i na Węgrzech napisano w liście do KE.

Historia się powtarza

Siedem lat temu Lesoochranárske zoskupenie VLK także złożyło skargę do KE. Jak wówczas argumentowano, wilki nie zostały objęte ochroną transgranicznej populacji. Komisja stwierdziła naruszenie zasad dyrektywy siedliskowej, niedokładną ilość badań oraz niedostateczną ochronę zwierząt na obszarach Natura 2000.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Status ochrony wilków na Słowacji

Wilk szary jest chroniony na podstawie unijnej dyrektywy siedliskowej nr 92/43/EEC (Załącznik II i IV), gatunek jest częścią Konwencji Berneńskiej (załącznik II). Dyrektywy wymagają wyznaczenia specjalnych obszarów, a także wzywają unijne kraje do ochrony warunków życia i naturalnych siedlisk tego gatunku. Na Słowacji wyznaczono około 79 miejsc szczególnej ochrony wilka. Jak twierdzą liczni przyrodnicy i eksperci, niezasadna była decyzja o odstrzale tych ciągle objętych prawem ochrony ssaków. Brakowało stosownych badań analizujących dokładny stan populacji wilków, ale na tym nie koniec, ponieważ zauważono o wiele więcej nieścisłości.

image 6
Apel o podpisywanie petycji, fot. VLK

Jak zauważa Monika Stasiak z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, odstrzał wilków ma wymiar komercyjny. Za okazję do upolowania wilka myśliwy płaci około 1500 euro. Ponadto, trudno łączyć coraz mniejszą liczebność populacji owiec i kóz z samymi wilkami. 

Zmniejszenie roli hodowli jest zjawiskiem ekonomicznym obserwowanym w całej Europie, niezależnie od obecności wilków; a hodowla kóz i owiec stanowiła w ciągu ostatnich 10 lat mniej niż 0,4% produkcji rolnej brutto na terenie Słowacji komentowała Monika Stasiak.

Polska i Słowacja razem w obronie wilków

Na facebookowej grupie Lesoochranárske zoskupenie VLK lub po tym adresem, można znaleźć aktualne informacje o stanie słowackich lasów, wycinek i sytuacji wilków. Grupa zrzesza pasjonatów przyrody, ekologów i obrońców praw zwierząt. VLK było organizatorem petycji o zaprzestanie odstrzału, którą podpisało ponad 21 000 Słowaków i listu do KE. Pod polskim apelem “Zatrzymaj odstrzał wilków w Słowacji” podpisało się ponad 7400 Polaków, którzy włączyli się w tę akcję jeszcze w październiku. We wtorek odbył się protest ekologów pod Ambasadą Republiki Słowackiej w Warszawie. Hasła “nie zabijaj”, “ochrona dzikiej przyrody” i “Niech żyją” miały przypomnieć o prawie wilków do ochrony. Apelowano o objęcie tych zwierząt całoroczną ochroną.

Tutaj można podpisać Apel Polski “Zatrzymaj odstrzał wilków w Słowacji”.

Nie zapominajmy, że ogromnym zagrożeniem dla populacji wilków jest również kłusownictwo, które często przybiera rozmaite formy.

J4 IfxJ3PJCB74GuPlIg rmDlVNVVgR0ydJGjlHBC6K 7R1FMC13B6wpWQHKWpG7j2TEW16BBf9IWRQz 9nfqKWffnKXdQucj4m8 XaJhbvOn5ErEJ8bEd 2TrNWtSjrW4l m1N
Protest pod Ambasadą Słowacji, fot. Cezary Kowalski

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.