Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Niedaleko Krakowa powstanie spółdzielnia energetyczna. Oszczędności pójdą na rozwój farmy PV

Niedaleko Krakowa powstanie spółdzielnia energetyczna. Oszczędności pójdą na rozwój farmy PV

W gminie Niepołomice pod Krakowem wkrótce powstanie spółdzielnia energetyczna, dzięki czemu jej członkowie zyskają dostęp do energii elektrycznej wyprodukowanej ze słońca. W planach znajduje się również wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, która zastąpi składowisko odpadów komunalnych. Według władz gminy ta inwestycja ma przynieść oszczędność w wysokości nawet 90 tys. złotych rocznie. 

Reklama

Spółdzielnia energetyczna niedaleko Krakowa 

Już niedługo podkrakowska gmina Niepołomice będzie mogła cieszyć się niższymi rachunkami za energię. Niepołomicka Spółdzielnia Energetyczna to inicjatywa, która zrzesza trzy gminne podmioty, dzięki czemu budynek przy ul. Zamkowej 5, domy kultury w Woli Batorskiej, Zabierzowie Bocheńskim i Woli Zabierzowskiej oraz przepompownia przy ul. Lawendowej będą zasilane przez odnawialne źródła. Zielona energia ma pokryć ponad 74% zapotrzebowania samorządu i zapewnić wewnętrzny system rozliczania zużycia, co pozwoli na uniezależnienie od dostawców prądu. 

Takie rozwiązanie pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów, ponieważ nie będzie opłat z tytułu rozliczania energii ze sprzedawcą i opłaty dystrybucyjnej, a także naliczania podatku akcyzowego wyjaśnił burmistrz Niepołomic Roman Ptak. 

Niepołomicka Spółdzielnia Energetyczna ma wykorzystywać istniejące instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na budynkach publicznych. Inicjatywa ma przynieść nawet 90 tys. złotych oszczędności rocznie już na pierwszym etapie działalności. Jak władze planują zainwestować te pieniądze?

Farma fotowoltaiczna zamiast wysypiska śmieci 

Oszczędności, które przyniesie spółdzielnia energetyczna w gminie Niepołomice ma zostać przeznaczona na poszerzenie infrastruktury PV, a w tym m.in. na postawienie farmy fotowoltaiczne o mocy 1 MW. To pozwoli przyłączyć do sieci kolejnych członków. Władze gminy zakładają, że w przyszłości do spółdzielni będę mogli równieć dołączyć mieszkańcy Niepołomic i okolic. 

Co więcej, instalacja ma stanąć na miejscu wysypiska odpadów komunalnych, które znajduje się przy ul. Wodnej w Niepołomicach. Inwestycję wycenia się na około 4 mln złotych. 

Co to jest spółdzielnia energetyczna? 

Spółdzielnia energetyczna oparta jest na modelu organizacyjno-biznesowym, w którym obywatele wspólnie prowadzą projekty w ramach produkcji, dystrybucji, sprzedaży i magazynowania energii oraz ciepła pochodzących z OZE. Tworzenie takich wspólnot w Polsce jest możliwe dopiero od nowelizacji Ustawy o OZE w 2019 roku.

Według przepisów prawnych spółdzielnia energetyczna musi obejmować co najmniej 10 osób fizycznych lub trzy osoby prawne i działać na terenie maksymalnie trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Kolejnym wymogiem jest produkcja energii, która ma zaspokajać nie mniej niż 70% zapotrzebowania energetycznego członków wspólnoty. 

Największą zaletą zakładania wspólnoty energetycznej, którą podkreśliła Niepołomicka Spółdzielnia Energetyczna, jest możliwość samodzielnego dystrybuowania energią i niezależność wobec obowiązującego systemu rozliczeń, który zakłada, że nadwyżki wyprodukowanej energii ze słońca mają trafić do sieci. W przypadku spółdzielni energetycznej nadmiar energii elektrycznej wyprodukowanej przez jedną instalację może być oddany innemu członkowi wspólnoty. 

Pierwszą gminą w Polsce, która skorzystała z możliwości nowego prawa był Raszyn w województwie mazowieckim.  

Miejska Elektrownia Społeczna 

Spółdzielnie energetyczne mają szansę nie tylko w mniejszych gminach, ale również dużych miastach, a najlepszym tego przykładem jest Kraków, gdzie działa Krakowska Elektrownia Społeczna. Do wspólnoty mogą dołączać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, budynki publiczne czy przedsiębiorstwa, którzy chcą postawić na swoim dachu instalację fotowoltaiczną.

Jednak miejska elektrownia społeczna działa na nieco innych zasadach niż wspólnoty w Raszynie czy Niepołomicach. Członkowie Krakowskiej Elektrowni Społecznej nie korzystają z wygenerowanej energii, ale sprzedają ją innym odbiorcom. Jak to działa?

Czy mieszkańcy mogą dołączyć do spółdzielni energetycznej?

W Barcelonie jak najbardziej! W lipcu tego roku mieszkańcy dzielnicy Poblenou wraz ze szkołą średnią Quatre Cantons i radą miasta założyli spółdzielnię energetyczną w Barcelonie. Jak to działa? 

Instalacja fotowoltaiczna, która ma produkować zieloną energię została postawiona na dachu publicznej szkoły. Do sieci podłączono 30 okolicznych domów. Aktualnie panele PV zapewniają 30% energii budynkowi szkoły i pomagają obniżyć rachunki o 25% rodzinom dołączonym do sieci. Każdy dom ma do dyspozycji około 500 W darmowej energii. Projekt został sfinansowany przez władze miasta, które przeznaczyły 94 000 euro na ten cel. 

Źródła: forbes.pl, portalkomunalny.pl

Fot. główna: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.