1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Apel do minister klimatu. Potrzeba ambitnego podejścia do renowacji budynków

Apel do minister klimatu. Potrzeba ambitnego podejścia do renowacji budynków

Apel do minister klimatu. Potrzeba ambitnego podejścia do renowacji budynków

19 października. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wystosowała apel do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Zwraca w nim uwagę na konieczność przyjęcia ambitnych założeń związanych z charakterystyką energetyczną budynków.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ambitne podejście do renowacji budynków

Budynki i ich charakterystyka energetyczna coraz częściej stają się głównym tematem debat związanych z trwającym kryzysem energetycznym, wyraźnie wzmocnionym przez wojnę w Ukrainie. Sektor budynków od lat jest przecież jednym z najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki, nie tylko w Polsce. 

Zwiększanie oszczędności energii w budownictwie oraz jednoczesne przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii mają więc dziś kluczowe znaczenie. 

Aby optymalnie wykorzystać ten potencjał, niezbędne jest pilne przyjęcie w polskiej polityce dotyczącej sektora budynków kilku zasadniczych celów, m.in. ambitnych ram instrumentu renowacyjnego, standardów budynku zeroenergetycznego czy maksymalizacji instalacji słonecznych na dachach budynkówczytamy na stronie PORT PC.

Aby osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne i skutecznie przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, trzeba zwiększyć cele energetyczne do 2030 roku oraz wycofać paliwa kopalne, w tym gaz ziemny, do 2040 roku.

PORT PC, w swoim apelu do Minister Klimatu i Środowiska, wskazuje na pilną potrzebę przyjęcia w polskiej polityce dotyczącej sektora budynków kilku zasadniczych celów. Dzięki temu polityka ta będzie uwzględniać zarówno krótko-, jak i średnio- oraz długoterminowe priorytety energetyczne i klimatyczne Unii Europejskiej.

Szczególnie w odniesieniu do budynków należy obecnie przyjąć w Polsce odważne i przyszłościowe rozwiązania, ponieważ przez brak działań w tym sektorze straciliśmy aż cztery lata potencjalnego postępu w kierunku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej!

Ważny apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

25 października na posiedzeniu Rady ds. Energii odbyło się głosowanie dotyczące zmian w dyrektywie. PORT PC wskazuje, że efektem nowelizacji dyrektywy powinno być „wprowadzenie” polskich budynków na właściwą drogę do osiągnięcia zasadniczego celu Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury na Ziemi do 1,5°C.

Więcej o zmianach wprowadzonych przez Radę ds. Energii przeczytać można w statusie opublikowanym przez Prezesa PORT PC, Pawła Lachmana:

Zobacz też: Pompy ciepła podbijają serca Polaków. Dwukrotny wzrost sprzedaży w I poł. 2022 roku [PODCAST z Pawłem Lachmanem]

Potencjał oszczędności energetycznych w sektorze budynków jest ogromny, dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do ich modernizacji.

O co apeluje Port PC?

  1. O przyjęcie ambitnych, minimalnych norm charakterystyki energetycznej (MEPS).

W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała tzw. MEPS, czyli instrument regulacyjny, który pozwoli do roku 2030/2033 przekształcić budynki o najniższych klasach charakterystyki energetycznej (F i G) w budynki klasy energetycznej E.

Instrument ten ma kluczowe znaczenie dla istotnej poprawy obecnych, niskich standardów związanych z renowacją istniejących budynków. Jak oceniono, pozwala on zmniejszyć zapotrzebowanie UE na gaz ziemny o 9%, jednocześnie prowadząc do pełnej dekarbonizacji zasobów budowlanych w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Zdaniem PORT PC, w polskiej polityce dotyczącej sektora budynków należy przyjąć ambitne ram MEPS. Oznacza to przekształcenie budynków o niskich klasach charakterystyki energetycznej w budynki klasy energetycznej C do 2030 roku (lub 2033 roku w przypadku budynków mieszkalnych).

Musi iść za tym udzielanie wsparcia renowacji – przez stworzenie jasnych i perspektywicznych ścieżek dla budynków (określonych w krajowych planach renowacji budynków), w które będzie wpisany w odpowiednim czasie cały łańcuch wartości renowacji energetycznej.

Równie istotne jest skoncentrowanie się na sektorze mieszkaniowym, zwłaszcza na budynkach o najgorszych parametrach, w celu rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego.

Renowacjom musi ponadto towarzyszyć odpowiednie wsparcie finansowe, pomoc techniczna i zabezpieczenia społeczne, aby zapewnić uczciwą i sprawiedliwą transformację.

  1. O przyspieszone uwolnienie polskich budynków od emisji dwutlenku węgla.

W opinii PORT PC, należy jak najszybciej (do 2025 roku) wdrożyć surowe standardy bezemisyjnych budynków ZEB (ZEB ‒ o zerowej emisji), zarówno dla nowych, jak i istniejących zabudowań.

Wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia obiektu mają zasadnicze znaczenie w tym obszarze, ponieważ zmuszają do myślenia o śladzie węglowym w kategoriach cyklu życia w sektorze budowlanym. Bardzo niskie zapotrzebowanie na energię w budynkach ZEB oznacza szybsze włączenie energii odnawialnej do ich koszyka energetycznego.

Aby wesprzeć tę zmianę, priorytet w przyznawaniu pieniędzy publicznych powinna zyskać czysta energia/technologia. Jednocześnie, zgodnie z unijnym planem oszczędzania energii REPowerEU, dotacje na technologie grzewcze wykorzystujące zasadniczo paliwa kopalne muszą się skończyć do 2025 roku.

  1. O maksymalne wykorzystanie potencjału energii słonecznej w budynkach.

Dzięki instalacjom słonecznym na dachach budynków istotnie wzmocni się pozycja konsumentów. Będzie to również znaczące wsparcie dla bilansowania polskiego systemu energetycznego.

Rewolucja słoneczna na dachach budynków, wymuszona przez silny mandat UE w zakresie energii słonecznej, musi rozpocząć się od nowych budynków, zaraz po wejściu w życie dyrektywy EPBD. Nowe budownictwo powinno być liderem, ale trzeba też korzystać z punktów zwrotnych w okresie eksploatacji istniejących budynków (tj. remont kapitalny, renowacja dachu), aby zwiększyć wykorzystanie instalacji słonecznych.

Jak podkreśla PORT PC, wskazane działania nie tylko pozwolą szybciej i skuteczniej zmniejszyć uzależnienie od gazów kopalnych, ale również przyniosą ogromne korzyści społeczeństwu ‒ w postaci tworzenia dodatkowego produktu krajowego brutto, wzrostu zatrudnienia, zapewnienia zdrowych przestrzeni wewnątrz budynków, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego.

źródło: portpc.pl, zdj. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.