Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Niski poziom zaufania konsumentów do pojazdów elektrycznych

Niski poziom zaufania konsumentów do pojazdów elektrycznych

Według przeprowadzonego badania przez  firmę JD Power wynika, że znaczna część społeczeństwa nie postrzega samochodów elektrycznych jako swojego kolejnego pojazdu.

Firma JD Power we współpracy z SurveyMonkey opublikowała „Badanie Wskaźnika Optymizmu Mobilności”, z którego wynika, że 4 na 10 respondentów uważa, że samochody elektryczne są gorsze dla środowiska. Przeprowadzono dwie ankiety – pierwszą wśród 5 749 konsumentów na temat pojazdów samojezdnych i drugą –  wśród grupy 5 270 na temat pojazdów zasilanych energią elektryczną. Celem było zmierzenie poziomu zaufania do technologii pojazdów elektrycznych.

Ankieta wykazała, że spośród 100 punktów możliwych do uzyskania, poziom zaufania do nowej technologii i pojazdów zasilanych energią słoneczną uzyskał 36 punktów. Indeks dla pojazdów akumulatorowych uzyskał wyższy wynik na poziomie 55 punktów.

Wyniki badania

Przy ogólnym wyniku 55, konsumenci mają neutralny poziom zaufania do przyszłości pojazdów akumulatorowych. Najniżej oceniane atrybuty obejmują prawdopodobieństwo zakupu pojazdu elektrycznego – 39; niezawodność pojazdów elektrycznych w porównaniu z pojazdami spalinowymi – 49; oraz możliwość utrzymania się w ramach budżetu w porównaniu z pojazdami zasilanymi gazem, silnikiem wysokoprężnym lub hybrydowymi – 55. Większość konsumentów, niezależnie od wieku, uważa, że pojazdy elektryczne mają pozytywny wpływ na środowisko

Potrzeba około 10 lat, aby pojazdy elektryczne osiągnęły takie same wskaźniki sprzedaży, jak pojazdy spalinowe

Przystępność cenowa i zaufanie konsumentów pozostają jednymi z największych wyzwań związanych z pojazdami elektrycznymi. Ponadto kwestie związane z infrastrukturą i akumulatorami – koszty, zasięg i pojemność – stanowią kluczowe wyzwania, które mają wpływ na decyzję konsumentów. 61 proc. respondentów uważa, że pojazdy akumulatorowe są lepsze dla środowiska, 48 proc. jest zdania, że koszt ładowania w porównaniu z kosztem benzyny, czy ropy będzie korzystny. Jednak 64 proc. jest zaniepokojonych dostępnością stacji ładowania, a 59 proc. jest zaniepokojonych zasięgiem samochodów elektrycznych – 77 proc. ankietowanych oczekuje, że pojazdy elektryczne będą miały zasięg około 500 km. 68 proc. konsumentów potwierdza, że nie miało doświadczenia z pojazdami elektrycznymi. Wśród tych, którzy posiadali lub mieli okazję jeździć samochodem zasilanym energią, 75% twierdzi, że bierze pod uwagę zakup elektryka. 78 proc. respondentów przyznało, że dotacje lub ulgi podatkowe miałyby pozytywny wpływ na decyzję zakupu samochodu elektrycznego.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.