Nowa ustawa o OZE weszła w życie, sprawdź co się zmieniło

System magazynowania energii w sieci, zwolnienie z VAT,  oszczędności na poziomie 70% – 80% rocznych rachunków za energię. To główne zalety znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W lecie produkujesz – w zimie korzystasz, czyli system bilansowania energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Polega na ilości energii produkowanej oraz zużywanej w ciągu roku w każdym domu. Ilość energii, którą przesyła się do sieci energetycznej zostaje w niej jak w akumulatorze. Oznacza to w praktyce, że nadwyżka energii produkowana w lecie lub w ciągu dnia i nieskonsumowana od razu może zostać odebrana w nocy lub w zimie z upustem 80%. To  rozwiązanie uniezależnia prosumenta od zmian cen energii. W taryfach gwarantowanych nie było to możliwe, ponieważ cena sprzedaży energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną była stała na 15 lat, niezależnie od zmian cen za energię. Przy czym odsprzedaż była możliwa dopiero, gdy nasza instalacja wyprodukowała w ciągu roku więcej energii, niż wyniosło roczne zużycie.Ogromnym atutem systemu bilansowania jest możliwość łączenia dofinansowań na instalacje odnawialnych źródeł energii (np. Programu Prosument), z systemem opustów (net-metering 1:0,8 bądź 1:0,7).

Energia magazynowana, nie sprzedawana- nie obowiązuje nas podatek dochodowy oraz VAT.

Jak informują Krajowa Informacja Podatkowa, właściciele instalacji podlegających bilansowaniu konsumują energię wyłącznie na własne potrzeby. Dzięki temu, nie ma konieczności odprowadzania podatku dochodowego oraz podatku VAT, gdyż nie następuje sprzedaż energii.

Jaka jest realna opłacalność nowego systemu bilansowania?

Najprościej możemy przedstawić to następująco: mając odpowiednio zaprojektowaną instalację, która wytwarza w ciągu roku tyle energii ile zużywamy w domu, będziemy oszczędzać minimum 80% naszych rocznych rachunków. W przypadku instalacji o większych mocach (od 10 do 40 kWp) będzie to minimum 70%. W większości instalacji montowanych w Polsce, gdzie nie występuje duże przewymiarowanie, energia i tak jest zużywana na własne potrzeby, a instalacja odbywa się często z dofinansowaniem. Szybszy zwrot z inwestycji i większe oszczędności osiągną prosumenci w nowym systemie obowiązującym od 1 lipca 2016 r.

Kogo dotyczy bilansowanie?

Bilansowaniem objęte zostają wszystkie mikroinstalacje (do 40 kWp), których właścicielami są prosumenci. Prosument w myśl prawa to osoba która jest jednoczesnym producentem i konsumentem energii. Od 1 lipca prosumentem będzie również kościół, bądź na przykład rolnik.Dodatkiem jest bilansowanie międzyfazowe, które dla instalacji trójfazowych daje możliwość zwiększenia oszczędności.

Większość firm działających w branży odnawialnych źródeł energii pozytywnie odbiera nowe przepisy.
Zdaniem ekspert
ów, uniezależnienie systemu wsparcia od wzrostu cen energii pozwoli na stabilny rozwój branży energetycznej w Polsce.