Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowy dodatek energetyczny. Rządowe wsparcie dla wszystkich źródeł ciepła

Nowy dodatek energetyczny. Rządowe wsparcie dla wszystkich źródeł ciepła

Nie tylko palący węglem będą mogli liczyć na dodatek energetyczny. Szefowa resortu klimatu i środowiska ogłosiła, że rząd pracuje nad przyjęciem regulacji, która ma przynieść realną pomoc finansową dla gospodarstw domowych dotkniętych kryzysem energetycznym. Rządowe wsparcie ma dotyczyć wszystkich źródeł ciepła. Jakie są kwoty dofinansowania?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Rządowe wsparcie dla wszystkich źródeł ciepła

Anna Moskwa, szefowa resortu klimatu i środowiska, ogłosiła nową regulację w sprawie pomocy finansowej dla gospodarstw domowych w nadchodzącym okresie grzewczym. Zdaniem minister nowa propozycja ma skutecznie odpowiedzieć na kryzys energetyczny i zagwarantować poczucie bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności osób dotkniętych ubóstwem. 

Zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów ogrzewaniapodkreśliła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Kto otrzyma dodatek do ciepła?

Dopłaty nie tylko dla węgla 

Sposób, w jaki polski rząd początkowo próbował załagodzić kryzys energetyczny przed nadchodzącym sezonem od razu spotkał się z ostrą krytyką. Polski Alarm Smogowy podkreślił, że jednorazowy dodatek do węgla niesprawiedliwy i demoralizujący społeczeństwo. Zaproponowane przez rząd rozwiązanie wykluczyłoby ⅔ domów korzystających z innych, bardziej ekologicznych źródeł ciepła, które również drożeją. 

Nowa propozycja rządu poszerza grono beneficjentów o osoby, których głównym źródłem ciepła są inne, drożejące na rynku surowce m. in. pellet drzewny, gaz czy olej opałowy. Jednak dofinansowanie nie jest równe – największy dodatek energetyczny przeznaczony jest dla gospodarstw domowych posiadających kocioł opalany węglem. 

Na jaki dodatek energetyczny mogą liczyć indywidualni odbiorcy ciepła?

Proponowane wsparcie finansowe ma charakter jednorazowy i przeznaczony jest dla odbiorców indywidualnych. Dodatek energetyczny nie zakłada żadnych progów podatkowych. Kwoty dofinansowania są następujące:

  • 3 tys. złotych dla budynków kotłem na paliwo stałe, pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, 
  • 2 tys. złotych dla budynków ogrzewanych kotłem olejowym 
  • 1 tys. dla budynków ogrzewanych kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią lub piecem kaflowym zasilanym drewnem kawałkowym, 
  • 500 zł dla budynków ogrzewanych kotłem gazowym. 

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska ma to przynieść wsparcie dla łącznie 1 192 000 gospodarstw domowych. 

Jedynym warunkiem uzyskania dodatku energetycznego jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Odbiorcy ciepła mają na to czas do 30 listopada 2022 roku. 

Limit wzrostu cen ciepła systemowego 

Na wsparcie będą mogli liczyć także odbiorcy ciepła systemowego, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale czy domy pomocy społecznej. Pomoc finansowa ma opierać się na systemie taryfy z rekompensatą tzn. zakłada pułap ceny uprawniający do otrzymania wsparcia – 103,82 zł/GJ w przypadku węgla i 150,95 zł/GJ dla gazu ziemnego. To ma przełożyć się na mniejsze kwoty rachunków o średnio 3900, kiedy źródła ciepła są zasilane gazem ziemnym i 1012 zł w przypadku ciepła pozyskiwanego ze spalania węgla. 

Program obejmie również przedsiębiorstwa energetyczne, którym oferowana będzie rekompensata pokrywająca różnicę w przychodach rzeczywistych względem planowanych na podstawie obowiązujących przepisów. 

Ten system ma obowiązywać od 2022 roku. 

Czy proponowany dodatek energetyczny to dobre rozwiązanie?

Chociaż nowa propozycja dodatku energetycznego to realna pomoc finansowa dla większej ilości odbiorców ciepła narażonych na wzrost cen w nadchodzącym okresie grzewczym, rząd nadal pomija bardzo ważny aspekt – jakość powietrza w Polsce. 

Jak podkreślał Polski Alarm Smogowy w apelu do premiera Mateusza Morawieckiego, aktualnego problemu nie naprawią dopłaty. Wymagane są również zdecydowane działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Na tym polu państwo polskie notorycznie zawodzi, chociażby znosząc normy jakości węgla.

Źródło: gov.pl

Fot. główna: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.