Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowy sezon grzewczy ze ściślejszymi normami powietrza WHO

Nowy sezon grzewczy ze ściślejszymi normami powietrza WHO

W środę 22 września Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła nowe, bardziej wymagające wytyczne jakości powietrza. Dla Polski – państwa w czołówce najbardziej zanieczyszczonego powietrza w UE – oznacza to konieczność przyspieszenia polityki antysmogowej. Co nowe normy czystości powietrza oznaczają dla Polski?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Co wprowadzają nowe normy czystości powietrza WHO? 

W przypadku PM2.5 roczny standard został zaostrzony, aż dwukrotnie (z 10 na 5 µg/m3), a dla dwutlenku azotu – czterokrotnie (z 40 na 10 µg/m3). Te standardy oznaczają konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza tj. ustanawianie stref czystego transportu w miastach, czy zdecydowanie większe ograniczenie emisji ze spalania węgla i drewna w domach.

– Ta zupełnie nowa jakość rekomendacji WHO wynika z nowych badań potwierdzających negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na nasze życie i zdrowie powiedział Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Polska wciąż potrzebuje zmiany w myśleniu o jakości powietrza

Światowa Organizacja Zdrowia wytycza kierunek, w którym powinny podążać państwa unijne i Polska. U nas zastanawiamy się czy ograniczyć napływ starych diesli do miast, czy wprowadzić bardziej restrykcyjne normy jakości węgla, czy wreszcie wprowadzić w miastach zakaz spalania węgla – na świecie takie dylematy są coraz rzadsze. 

Świat nam zwyczajnie ucieka, a my zostajemy w smogowym skansenie spalając brudny węgiel i drewno opałowe, wpuszczając w nasze granice zdezelowane, stare diesle. 

image 13
Wybrane rekomendacje jakości powietrza WHO na 2021 r. w porównaniu z rekomendacjami z roku 2005 (rekomendowanie stężenia w μg/m³), źródło: PAS

Czy tego chcemy, czy nie, te nowe normy czystości powietrza będą miały fundamentalny wpływ na nasze życie – zmieni się sposób w jaki będziemy ogrzewać domy i czym poruszamy się po miastach. Co musi zrobić Polska?

Nowe normy czystości powietrza dla Polski

Wymogi WHO, jakie powinno spełniać zdrowe powietrze, wskazują kierunek, w którym podąży świat i Unia Europejska. Dla Polski oznacza to w szczególności zmianę sposobu ogrzewania domów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez ruch samochodowy w miastach.

– Aktualizacja wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oznacza, że działania naprawcze należy podejmować na wszystkich obszarach, nie tylko tam, gdzie obserwujemy najwyższe poziomy zanieczyszczeń – powiedział prof. dr hab. Wojciech Hanke, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego.

Z jakimi zanieczyszczeniami Polska ma największy problem?

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Do głównych źródeł zanieczyszczeń w Polsce należy transport drogowy oraz tzw. niska emisja, czyli spalanie węgla oraz drewna w piecach i kotłach. Zmniejszenie emisji z transportu jest możliwe m.in. dzięki promocji transportu publicznego dla zmniejszenia ruchu samochodów w miastach oraz wprowadzeniu stref czystego transportu – mówi prof. Hanke.

W przypadku niskiej emisji bardzo ważne są normy jakości paliw stałych, czyli węgla i drewna opałowego, jak i uchwały antysmogowe prowadzące do zastępowania spalania paliw stałych przez czyste źródła energii – dodaje.

Poprzednie wytyczne WHO pochodziły z roku 2005. Najnowsze badania i rosnąca liczba dowodów naukowych dotyczących wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie sprawiły, że WHO zdecydowało o podwyższeniu standardów jakości powietrza.

Chcesz wiedzieć więcej o metodach walki ze smogiem? Zobacz artykuł:

źródło: mat. prasowe, Polski Alarm Smogowy, who.int

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.