Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowy Targ: plany kolejnej sieci ciepłowniczej

geotermia podhalańska

Nowy Targ: plany kolejnej sieci ciepłowniczej

Geotermia Podhalańska wiąże duże nadzieje z rozbudową sieci wykorzystującej źródła geotermalne do ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Jak podaje spółka, w 2018 r. sprzedaż osiągnęła ponad 450 tys. GJ (gigadżuli) sprzedanej energii cieplnej i ponad 4,6 mln m3 wody geotermalnej. Dalsze plany rozwoju zakładają rozbudowę sieci i podłączenie nowych odbiorców w Szaflarach i Nowym Targu. Niestety, stolica Podhala jako jedno z polskich miast w okresie zimowym ma najwyższe wskaźniki smogu.

Reklama

Poprawa jakości powietrza

Rozbudowa sieci, poza wymiarem biznesowym, ma znaczenie ekologiczne. Problemem jest finansowanie kolejnych odwiertów, ponieważ koszty przyłącza zniechęcają potencjalnych odbiorców do korzystania z geotermalnego ciepła. Geotermia Podhalańska w ciągu 25 letniej działalności zyskała 1600 odbiorców w czterech gminach regionu. Wykonanie nowego odwiertu produkcyjnego, który dostarczyłby ciepło odbiorcom w Nowym Targu, będzie możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania.

Burmistrz Zakopanego poinformował, że obok problemów własnościowych koszty przyłączy są największą przeszkodą, która zniechęca właścicieli budynków do podłączenia się do sieci geotermalnej.

Program rozbudowy Geotermii Podhalańskiej

Program zrealizowany na terenie Zakopanego-Szaflar, Białego Dunajca i Poronina jest wart ponad 9.3 mln zł i dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego kwotą 4,5 mln zł. Geotermia Podhalańska wybudowała 6,2 km sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz zrealizowała budowę nowej i modernizację już istniejących przepompowni.

Każde podłączenie do geotermii wiąże się z eliminacją przestarzałego źródła ogrzewania, czego efektem jest zmniejszona emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz CO2 do atmosfery. W 2018 roku emisja dwutlenku węgla na Podhalu została ograniczona o 44 tys. ton, a w ciągu działalności spółki zostało spalone o 265 tys. ton węgla mniej.

Ratusz Nowego Targu ma ogłosić we wrześniu tego roku przetarg na zaprojektowanie sieci ciepłowniczej, którą miałaby płynąć ciepła woda z instalacji z Szaflarach do Bańskiej Niżnej. Realizacja planu jest uzależniona od wdrożenia nowego otworu produkcyjnego, umożliwiającego zwiększenie podaży ciepła. Według planów Geotermii Podhalańskiej odwiert miałaby mieć 7 km głębokości, a przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania wody o parametrach minimalnych 130 stopni Celsjusza. Realizacja planu jest uzależniona od pozyskania dotacji, kierownictwo Geotermii zakłada, że prace rozpoczną się już w 2023 roku.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.