Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

“Od pola do stołu”. Czy nowa strategia UE podniesie jakość żywności i zwiększy dobrostan zwierząt?

“Od pola do stołu”. Czy nowa strategia UE podniesie jakość żywności i zwiększy dobrostan zwierząt?

W ciągu dwóch dni Komisja Europejska przedyskutowała i przyjęła przełomową strategię dotyczącą żywności i zdrowia #EUFarm2Fork – “Od pola do stołu”. Jakie są główne założenia strategii, co zmieni się w rolnictwie i na rynku europejskiej żywności?

Reklama

Sukces “Od pola do stołu”?

Strategii „Od pola do stołu” przewiduje konkretne działania z szerokiego zakresu, uwzględniającego dobrostan zwierząt, polepszenie jakości pożywienia, zmniejszenie skali stosowania pestycydów oraz wsparcie dla rolników. Rezolucję przyjęto przeważającym stosunkiem głosów 452 do 170 (76 posłów wstrzymało się od głosu).

Cele strategii:

  • ograniczenie negatywnych skutków i nadużywania środków przeciwdrobnoustrojowych, środków ochrony roślin i składników odżywczych,
  • stosowanie narzędzi służących do rozwoju rolnictwa ekologicznego i rozwój rolnictwa organicznego,
  • zmniejszenie skali hodowli przemysłowej zwierząt,
  • podniesienie poziomu dobrostanu zwierząt hodowlanych, rezygnacja z chowu klatkowego,
  • zmiany legislacyjne w zakresie norm żywieniowych, zmniejszanie spożycia mięsa i produktów przetworzonych, skrócenie łańcuchów dostaw,
  • zdrowsze gleby i rzeki oraz stabilizacja klimatu.

Poszczególne państwa członkowskie UE muszą też określić strategie dla nowoczesnych systemów rolnictwa, które wykorzystują potencjał nowych technologii cyfrowych. Kraje muszą zapewnić również wsparcie prywatnych rolników i potrzebujących.

Aktualna polityka unijna opiera się na modelach rolnictwa, które szkodzą środowisku naturalnemu i powodują, że importujemy produkty wytworzone niezgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji. Proponujemy konkretne środki, aby dostosować nasz system żywnościowy do możliwości naszej planety. Osiągniemy to, wspierając lokalną produkcję żywności oraz odchodząc od intensywnej hodowli zwierząt i upraw monokulturowych z wykorzystaniem dużych ilości pestycydów. Zrównoważony system żywnościowy jest także podstawą przyszłości rolników – mówiła podczas posiedzenia Anja Hazekamp, sprawozdawczyni Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Organizacja społeczne wyraziły dużą aprobatę po ogłoszeniu wyników głosowania w Brukseli: 

To pierwszy krok do zielonej transformacji rolnictwa. Mamy fundamenty do dalszej pracy na rzecz zielonej, etycznej transformacji rolnictwa.podała organizacja Green Rev Institute.

https://twitter.com/EP_Environment/status/1450719429411672065/photo/1

W ciągu najbliższych siedmiu lat w ramach programu „Horyzont Europa” UE przeznaczy kolejne 9 mld euro na rzecz rozwoju rolnictwa, zrównoważonej żywności i biogospodarki. Do 2030 roku przewidziana jest znaczna poprawa stanu europejskich gleb.

źródło: ec.europa.eu, Green Rev Institute

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.