Odnawialne RPA

RPA posiada ogromne zasoby węgla i jest jednym z dziesięciu największych jego producentów na całym świecie. Mimo, że w kraju tym ponad 70% energii tworzone jest przy użyciu kopalnego surowca, wszystko wskazuje na to, że jego rola się osłabi. Od kilku lat rozwijają się tam bardzo szybko odnawialne źródła energii. Przed 2010 RPA miała wyraźny problem z wytwarzaniem prądu na własny użytek. Częste jego braki mocno spowalniały gospodarkę. Odnawialne źródła energii były wykorzystywane w bardzo małym stopniu, jedynie 1% zużycia prądu. W tej sytuacji rząd zaczął wdrażanie programu REIPP, którego rolą miało być wsparcie energetyki odnawialnej tak, by ustabilizowała ona dopływy energii.

Początkowo plan zakładał budowę 18 GW mocy. Wspierano inwestorów w OZE zarówno krajowych jak i zagranicznych, za pomocą nisko oprocentowanych kredytów na rozpoczęcie działalności. Plan okazał się wielkim sukcesem – od 2011 roku założono ponad 80 różnego rodzaju elektrowni korzystających ze źródeł odnawialnych. Całość działań spowodowała dwukrotne zwiększenie ilości prądu pozyskiwanego z OZE i mocy do ponad 6 GW. Obecnie w budowie znajduje się ponad setka elektrowni korzystających z mocy wiatru i słońca.

Zgodnie z ostatnimi wiadomościami w roku 2016 cena energii wytwarzanej w ten sposób okazała się niższa, niż wytworzonej z węgla. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że musi ona pokryć wysokie koszty tworzenia nowych elektrowni, które są stawiane nieefektywnie, często dochodzi do korupcji. Budowa dwóch z nich (Kusile i Medupi) które miały pierwotnie być oddane do użytku w 2011 roku ciągle trwa. Koszt przekroczył dwukrotnie ten planowany, mimo, że ciągle nie pracują. Kolejnym czynnikiem jest bardzo duża konkurencja sektora prywatnego w OZE, dzięki czemu cena uzyskanej przez nie energii spadła w ciągu kilku lat o 68% dla farm fotowoltaicznych i 34% dla farm wiatrowych. Sam sektor prywatny zainwestował w OZE w przeciągu 2016 roku ponad 13 mld dolarów. To prawie dwukrotnie więcej niż całkowite wydatki na rozwój węgla w tym samym czasie.

Jak widać, mimo obecnie wielkiego udziału paliw kopalnych na tamtejszym rynku, odnawialna rewolucja w RPA trwa w najlepsze. Dużą rolę w niej odgrywa świetna polityka rządu, który zamierza całkowicie przebudować tamtejszy przemysł pozyskiwania energii, bardzo mocno wspierając tańsze, odnawialne źródła. Celem jest następujące rozłożenie źródeł: 29% węgla, 31% dla słońca i wiatru, 18% elektrownie jądrowe, po 10% wodne i gazowe. Wszystko wskazuje na to, że uda się go osiągnąć w RPA.