Oświadczenie PSES: Energetyka słoneczna lekarstwem na ograniczenie dostaw energii elektrycznej

Przedstawione przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES) oświadczenie dotyczy przyszłości sektora energetycznego. Według PSES to energetyka słoneczna może być rozwiązaniem, które pomoże uniknąć podobnych wydarzeń, jak te mające miejsce w zeszłym tygodniu.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, podkreślając ostatnie wydarzenia, tj. ograniczenia dostaw energii elektrycznej przez operatora sieci przesyłowych, spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jak również przyjęcie przez Radę Ministrów Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w swoim oświadczeniu uważa, że w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości jest zwiększenie udziału instalacji słonecznych (fotowoltaicznych) w produkcji energii elektrycznej w ramach koszyka odnawialnych źródeł energii.

PSES zwraca uwagę na fakt, że energia elektryczna ze słońca jest produkowana dokładnie w godzinach, kiedy jej potrzebujemy, podkreślając jednocześnie, że w przypadku energetyki wiatrowej sytuacja jest odwrotna – tam energia jest produkowana w godzinach kiedy popyt na energię spada. Zakłady przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej posiadają profil zapotrzebowania na energię elektryczną o kształcie bardzo zbliżonym do krzywej produkcji z fotowoltaiki, a w ten sposób godziny letniego szczytu konsumpcji pokrywają się z godzinami najwyższej produkcji z PV tj. pomiędzy 10.00 a 17.00, czyli w czasie, w którym PSE wprowadziło ograniczenia w dostawach energii. Eksperci twierdzą, że obecnie w polskim systemie energetycznym potrzeba 1-2 GW mocy, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Przy zrównoważonym rozwoju rozproszonych elektrowni PV w postaci przydomowych mikroinstalacji oraz małych i średnich instalacji o mocy do 1MW, lokalizowanych na terenie całego kraju, energetyka słoneczna jest w stanie wypełnić lukę systemową w ciągu maksymalnie 2-3 lat. Dodatkowo jest to dużo tańsze rozwiązanie niż wypełnianie całej luki za pomocą turbin gazowych, które powinny być wyłącznie dopełnieniem do energetyki słonecznej.

Stowarzyszenie podkreśla również wpływ fotowoltaiki na odciążenie sieci przesyłowych – upały mają negatywny wpływ na funkcjonowanie wyeksploatowanych sieci przesyłowych w Polsce, powodując ich przeciążenie i tym samym ograniczenie w dostawach prądu. Charakterystyka generacji rozproszonej w źródłach fotowoltaicznych polegająca na ich współpracy z siecią dystrybucyjną lub bezpośrednim zasilaniu odbiorców powoduje, że większość wyprodukowanej energii w takich instalacjach jest konsumowana na bieżąco, ograniczając w ten sposób straty w sieciach przesyłowych, jak również koszty wynikające z konieczności ich modernizacji.

PSES w swoim oświadczeniu dodaje również, że mają oni nadzieję, iż „zaistniała sytuacja na rynku energii będzie pretekstem do głębszej refleksji na temat wykorzystania energetyki słonecznej jako źródła zapewniającego dywersyfikację źródeł energii, bezpieczeństwo energetyczne w skali nie tylko lokalnej, ale i regionalnej, a nawet w perspektywie długookresowej, w skali krajowej. Aktualna strategia koncentracji wyłącznie na energii wiatrowej w ramach OZE pokazała jak błędne jest budowanie monolitycznej struktury produkcji energii”.

Ponadto Stowarzyszenie zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę, że obecne ograniczenie dostaw energii elektrycznej nie jest zjawiskiem jednorazowym i jego wystąpienie jest nieuniknione w kolejnych latach ze względu na przestarzałe konwencjonalne bloki energetyczne, stale zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną (szczególnie w szczycie letnim) jak również rosnące temperatury będące efektem zmian klimatycznych oraz uwzględniając znaczny spadek kosztów technologii fotowoltaicznych, wdrażanie i promocja rozproszonych instalacji przetwarzających energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną powinno być naturalnym kierunkiem rozwoju polskiego systemu energetycznego.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Co krąży w pompie ciepła?

Następny artykuł

Przyszły rok pod znakiem fotowoltaiki

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , ,