OZE przewyższy konwencjonalne źródła energii w Finlandii do końca 2018 roku

Wedle najnowszych szacunków, udział OZE w mikście energetycznym Finlandii do końca 2018 roku będzie wyższy aniżeli energii uzyskiwanej w sposób konwencjonalny. Obecny rząd fiński wyznaczył sobie cel, by do 2030 roku odnawialne źródła energii stanowiły co najmniej połowę krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki kolejnym inwestycjom powyższy cel nie wydaje się zbyt odległy.

Skandynawskie państwa niemal od samego początku podchodziły z dużą dawką zaufania oraz entuzjazmu do odnawialnych źródeł energii. Dania, Norwegia oraz Szwecja są idealnymi przykładami krajów, które swoją krajową sieć energetyczną budują w oparciu o OZE. Z Finlandią jest podobnie, choć na tle swoich skandynawskich braci wypada nieco gorzej. Nie wynika to z uprzedzeń bądź niechęci względem OZE, a z bardzo dużego zapotrzebowania na energię elektryczną, największego spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fiński chłodny klimat oraz wysokie zapotrzebowanie energetyczne gałęzi tamtejszego przemysłu.

W mieście Äänekoski wybudowano zakład produkcji biomasy, który przyczyni się do wzrostu OZE w mikście energetycznym o dwa punkty procentowe. Prócz tej inwestycji, zostaną uruchomione nowe elektrownie wiatrowe, a elektrownie węglowe będą stopniowo wyłączane z użytku. To wszystko powoduje realny wzrost udziału OZE w fińskim miksie energetycznym w stosunku do konwencjonalnych metod uzyskiwania energii elektrycznej.

W 2016 roku udział odnawialnych źródeł energii w mikście Finlandii wyniósł 34%, natomiast paliw kopalnych – 38%.  Pozostała energia generowana jest dzięki elektrowniom jądrowym i torfowym.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Odrzucono i oddalono skargi na małopolską uchwałę antysmogową. To ważne dla innych województw

Następny artykuł

OZE będą źródłem 85% energii elektrycznej jeszcze do 2050 roku

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , ,