OZE tworzą „nowy świat” – raport IRENA już dostępny

Szybki wzrost zainstalowanych na świecie mocy odnawialnych i redukcja ilości paliw kopalnych wykorzystywanych w energetyce w drastyczny sposób zmieniają światową politykę. Dokładniej zjawiska te opisuje najnowszy raport stworzony przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawianej (IRENA).

Transformacja sektora energetycznego „zmienia globalny podział władzy, relacje między państwami, ryzyko konfliktu oraz społeczne, gospodarcze i środowiskowe przyczyny niestabilności geopolitycznej”, czytamy w dokumencie stworzonym przez agencję. Raport zatytułowany „A New World” został zaprezentowany publicznie na dziewiątym zgromadzeniu ogólnym IRENA, które odbyło się niedawno w Abu Dhabi.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Energia słoneczna, wiatrowa i inne odnawialne źródła energii, które obecnie stanowią około jednej piątej światowej produkcji energii, rozwijają się szybciej niż jakiekolwiek inne źródło. Przewodniczący komisji odpowiedzialnej za stworzenie tego raportu i były prezydent Islandii, Olafur Ragnar, powiedział, że zmiany te spowodują najprawdopodobniej, że Chiny przerosną gospodarczo Stany Zjednoczone i zagrożą uzależnionym od ropy naftowej państwom Zatoki Perskiej, ale też pomogą krajom afrykańskim osiągnąć niezależność energetyczną. – Trudno jest przewidzieć kiedy, ale zmiany te dzieją się kompleksowo i szybko – powiedział Ragnar.

– Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii jest napędzane przez nowe technologie i spadające koszty OZE, w coraz większym stopniu czyniąc odnawialne źródła energii równie konkurencyjnymi, jak konwencjonalne systemy – czytamy w raporcie. Koszt energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych spadł o 75% od roku 2009. W tym samym czasie ceny turbin wiatrowych zmniejszyły się o połowę.

Sekretarz generalny IRENA, Adnan Amin skomentował, że analiza rynku OZE na świecie pokazuje, że „do roku 2020 wszystkie dostępne na rynku technologie odnawialne będą kosztować tyle samo, albo mniej, niż konkurencyjne źródła wykorzystujące paliwa kopalne”. W roku 2017 osiągnięto poziom 168 GW mocy elektrycznej ze źródeł odnawialnych – dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Komisja IRENA ostrzegła jednocześnie, że kraje, które są w dużym stopniu uzależnione od eksportu paliw kopalnych, będą musiały dostosować się do nowego świata, aby uniknąć „poważnych konsekwencji gospodarczych”. Jednocześnie IRENA wskazuje, że odnawialne źródła energii będą potężnym narzędziem demokratyzacji energetyki, ponieważ umożliwiają zdecentralizowanie dostaw energii i ułatwiają do niej dostęp wszystkim na świecie.