PGE Energia Odnawialna uruchamia pilotażowy program dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych

PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego programu adresowanego do przyszłych prosumentów, czyli osób, które zamierzają wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i oddawać jej nadwyżkę do sieci energetycznej.

Spółka zamierza w ciągu sześciu miesięcy dostarczyć i zamontować klientom PGE Obrót ok. 80 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni bezpośredniego wykonawcę. Realizacja programu planowana jest na drugą połowę bieżącego roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przygotowywana oferta będzie kompleksowa i atrakcyjna finansowo. W ramach umowy klient dostanie projekt mikroinstalacji wraz z wizualizacją, wsparcie w uzyskaniu dofinansowania (o ile takie jest dostępne w jego gminie) oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń i zgód. Po dostarczeniu, a następnie zainstalowaniu paneli, PGE Energia Odnawialna zapewni pełną obsługę związaną z uruchomieniem mikroinstalacji, przeszkoleniem użytkownika i przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej.

Klient do wyboru będzie miał mikroinstalacje w dwóch wariantach:

  • wykorzystujące sieć elektroenergetyczną jako magazyn nadwyżek energii
  • z własnym magazynem energii.

Ten pierwszy – tańszy i prostszy system umożliwia bieżące wykorzystanie energii produkowanej przez ogniwa słoneczne, a w przypadku nadprodukcji, wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Instalacja składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera (falownika zmieniającego prąd stały na zmienny), liczników produkcji i zużycia prądu, oraz przyłączenia do sieci i zabezpieczeń.

System z własnym magazynem energii daje użytkownikowi całkowitą niezależność. Dzięki akumulatorom służącym do magazynowania nadmiaru powstałej energii użytkownik uzyskuje całkowitą autonomię względem sieci elektroenergetycznej. Tego typu rozwiązania są bardziej kosztowne (cena wyższa o nawet 40%) i stosuje się je stosunkowo rzadko, przede wszystkim tam, gdzie doprowadzenie prądu jest trudne lub mało opłacalne.

W fazie pilotażu PGE Energia Odnawialna zamierza zainstalować ok. 80 mikroinstalacji. Połowa z nich trafi do klientów PGE Obrót z Lublina, Rzeszowa, Skarżyska-Kamiennej i Zamościa. Pozostała część do Białegostoku, Łodzi i Warszawy. Jeśli program będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem, spółka planuje go wdrożyć na większą skalę.

Według danych Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki na koniec 2016 r. w naszym kraju było zainstalowanych ponad 17,5 tys. systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 192,82 MW.