Pierwsza farma fotowoltaiczna Krajowej Spółki Cukrowej powstanie w Łódzkiem

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. planuje budowę dużych instalacji fotowoltaicznych w pobliżu swoich krajowych cukrowni. Jako pierwsza powstanie farma o mocy 0,5 MW na terenie Cukrowni Dobrzelin. Koszt instalacji wynosi ok. 2,2 mln zł.

Fotowoltaika w branży cukrowej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest pierwszym podmiotem z branży cukrowej w Polsce, który planuje budowę farm fotowoltaicznych przy swoich krajowych zakładach.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Bycie liderem zobowiązuje. Inaczej niż nasi zagraniczni konkurenci, nie zamykamy cukrowni w Polsce, a systematycznie inwestujemy w nasze zakłady, rozbudowując zdolności produkcyjne i obniżając koszty związane z produkcją, w tym środowiskowe. Instalacje fotowoltaiczne są przyjazne dla środowiska, bezemisyjne, nie generują hałasu, ani odpadów. Pozwalają uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne KSC – powiedział Krzysztof Kowa, prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Szereg instalacji fotowoltaicznych

Przygotowania do budowy farm fotowoltaicznych, które dostarczałyby zieloną energię na potrzeby własne KSC S.A. rozpoczęły się w 2018 r. Przy udziale zewnętrznych ekspertów, analizowano uwarunkowania lokalizacyjne (nasłonecznienie oraz zacienienie terenów) oraz wpływ czynników zewnętrznych na prace instalacji (jak zanieczyszczenia, zapylenie, zadymienie, śnieg, temperatura) we wszystkich siedmiu cukrowniach KSC w Polsce. 

Wizualizacja farmy fotowoltaicznej w Dobrzelinie

Po przeprowadzonych analizach i wizytach studyjnych – firma W4E Energia Odnawialna – przedstawiła pozytywne rekomendacje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych dla cukrowni w Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy oraz Nakle, które dysponują odpowiednim terenami. 

Program rozwoju fotowoltaiki postanowiono rozpocząć od budowy instalacji na terenie Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Dobrzelin” zlokalizowanego w Dobrzelinie (gmina Żychlin, powiat kutnowski, województwo łódzkie). 

– Cukrownia Dobrzelin staje się naszym centrum innowacyjnych, zielonych technologii. Dzięki dużemu potencjałowi posiadanych terenów można tam zbudować instalację fotowoltaiczną o optymalnej mocy, dostosowaną do potrzeb zakładu, nastawioną na oszczędności kosztów energii elektrycznej, zwłaszcza w okresie międzykampanijnym, czyli wiosenno-letnim, gdy nie pracuje nasza elektrociepłownia i korzystamy z energii elektrycznej kupowanej z zewnątrz – skomentował Tomasz Olenderek, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki, i dodał: Farma fotowoltaiczna pozwoli nam nie tylko optymalizować koszty działalności, ale też daje szansę na dalszy rozwój czystych technologii. W Cukrowni Dobrzelin w ramach projektu BIOSTRATEG powstała prototypowa instalacja doświadczalna do produkcji wodoru i metanu z melasy metodą mikrobiologiczną, którą również chcemy rozwijać. Instalacja fotowoltaiczna może dostarczać energię elektryczną na potrzeby produkcji wodoru z biomasy. 

Cukrownia Dobrzelin

Planowana farma fotowoltaiczna ma mieć moc 520 kW – optymalną w stosunku do zapotrzebowania Cukrowni Dobrzelin na energię elektryczną, zajmującą ok. 1 ha powierzchni. Elektrownia będzie produkować ok. 520 MWh rocznie, co pozwoli na oszczędności 35% kosztów zakupów energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego. Efekt ekologiczny to ograniczenie emisji CO2 na poziomie 409,05 Mg CO2/rok. Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy fotowoltaicznej dwukrotnie, do mocy 1 MW. 

W procesie przygotowywania inwestycji w Dobrzelinie uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz opracowano projekt budowlany, a następnie uzyskano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę. KSC S.A. złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach na sfinansowanie budowy instalacji. Zakończył się już proces wyboru wykonawcy – farmę zbuduje firma SOON ENERGY Poland Sp. z o.o.

– Budowa instalacji fotowoltaicznej w Cukrowni Dobrzelin powinna zakończyć się w II kwartale 2021 r., tak byśmy mogli w pełni wykorzystać jej możliwości w sezonie letnim, zgodnie z naszymi założeniami. Na bazie doświadczeń z realizacji inwestycji w Dobrzelinie, zamierzamy systematycznie rozwijać projekt fotowoltaiczny w pozostałych naszych czterech oddziałach. Technologie fotowoltaiczne stale są rozwijane, ich koszt spada, dlatego na pewno będziemy z nich korzystać, by ograniczać koszty funkcjonowania cukrowni i jednocześnie niwelować wpływ na środowisko naturalne – podsumował Tomasz Olenderek.

Źródło: informacja prasowa