Plan przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce w trakcie opracowywania

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce w trakcie opracowywania

W Polsce coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem suszy. Wcześniej susze występowały co pięć lat, obecnie czas się ten skrócił do dwóch lat, a nawet roku. Trwają działania prowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na rzecz zapobiegania skutkom suszy – strategia ma być gotowa w 2020 roku.

Pierwszymi oznakami suszy jest przede wszystkim brak opadu. Jeśli długo się utrzymuje, to poziom wód w rzekach ulega obniżeniu i pojawia się deficyt płytkich wód podziemnych. Jak podaje Małgorzata Stolarska, kierownik zespołu w projekcie dla PGW Wody Polskie, zjawisko suszy jest długotrwałe, a pojawienie się opadów nie spowoduje nagłego powrotu do normalności. W Polsce w zeszłym roku opady były na przeciętnym poziomie. Występował opad, ale poprzez wysokie temperatury woda niemal od razu parowała.

Projekt „Stop Suszy” to opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenach dorzeczy (PPSS). W jego ramach została przeprowadzona ankieta wśród instytucji znajdujących się w systemie zarządzania kryzysowego, podmiotów narażonych na występowanie suszy, a także podmiotów uczestniczących w procesach jej eliminacji lub łagodzenia jej skutków. Powyższe podmioty mogły w ankiecie zgłosić chęć budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, zwiększenia retencji wody lub edukacji na temat suszy.

Wyniki ankiety będą podstawą do stworzenia dokumentów planistycznych powiązanych z tematem suszy, z rejestrami i ewidencjami, czyli m.in. planami zarządzania ryzykiem powodziowym. Ostatnim etapem projektu będą podpowiedzi, jak się przygotować na kolejne susze, tak aby zmniejszyć straty z powodu jej występowania.

Celem projektu jest analiza zagrożenia suszy, jej ryzyka i zasobów dyspozycyjnych. Według Prawa Wodnego najpierw należy ocenić zasoby wód powierzchniowych i podziemnych w momencie występowania suszy. Następnie należy zwiększyć te zasoby poprzez zabezpieczenie większej ilości wód. Kolejnym krokiem są propozycje działań związanych ze zwiększeniem retencji i zmianami w sposobie korzystania z wód. Chodzi tu przede wszystkim o zmiany w pozwoleniach wodno-prawnych i budowa nowych urządzeń przeciwdziałających skutkom suszy. Na koniec należy skatalogować przeciwdziałania skutkom suszy w odniesieniu przestrzennym.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.