Plastikowe odpady znaleziono nawet na dnie Rowu Mariańskiego

Wszechobecność plastikowych śmieci stała się smutnym znakiem współczesnych czasów. Chociaż ustawicznie organizowane są akcje promujące recykling i zachęcające do ograniczenia korzystania z plastikowych opakowań, to wykształcenie właściwych nawyków w tej kwestii stanowi wieloletnie przedsięwzięcie.

Japońska Agencji ds. Nauki i Technologii Morskich (ang. Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology – JAMSTEC) opublikowała raport, z którego wynika, że plastikowe odpadki są obecne nawet w najgłębszym miejscu na kuli ziemskiej, czyli na dnie Rowu Mariańskiego. JAMSTEC oparła swoje badania o materiały pozyskane dzięki pracy łodzi podwodnych oraz urządzeń badających dno morskie. Ich celem było zbadanie ilości śmieci występujących w oceanach. Analizy swym zakresem objęły wiele oceanów, jednak najwięcej danych uzyskano z obszaru północno-zachodniego Pacyfiku. Obliczono, że właśnie tam na 1 km2 dna morskiego przypada ponad 300 odpadków, które nie powinny się znaleźć na tym obszarze. Wśród nich można wymienić m.in. zużyte części pochodzące z łodzi rybackich, gumowe odpady, szklane butelki i różnorakie plastikowe odpady. Pracownicy JAMSTEC zwracają uwagę na fakt, że ilość takich śmieci może być większa, ponieważ urządzenia pracujące pod wodą i fotografujące dno morskie mogły nie rozpoznać wszystkich ich rodzajów.

Dokładniejsze analizy dowiodły również, że szkodliwe plastikowe odpady znalazły się także w ciałach organizmów zasiedlających dna oceaniczne. Pokazały to badania, którymi objęto 90 skorupiaków żyjących w oceanach na głębokościach od 7 do 10 km. W układach trawiennych tych stworzeń wykryto mikrodrobinki plastiku i włókna syntetyczne stosowane do produkcji materiałów, takich jak PCV, poliamid czy nylon.

Analizy opublikowane przez JAMSTEC pokazały, że plastikowe śmieci można znaleźć niemal w każdym zakątku kuli ziemskiej, nawet w najgłębszych obszarach oceanów.

źródła: JAMSTEC, interia