Płyta tektoniczna

Płyta tektoniczna – tworzą zewnętrzną powłokę Ziemi, skorupę ziemską, graniczą ze sobą wzdłuż obszarów o dużej aktywności wulkanicznej i sejsmicznej.