Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Po raz pierwszy w historii Polska więcej śmieci eksportowała niż importowała z zagranicy

Po raz pierwszy w historii Polska więcej śmieci eksportowała niż importowała z zagranicy

W 2022 roku po raz pierwszy w historii, z Polski wyjechało więcej śmieci niż przyjechało z zagranicy. Co jest powodem takiego stanu rzeczy i czy ten trend utrzyma się w kolejnych latach?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Polski eksport i import śmieci w 2022 roku

Na przestrzeni lat widać zmianę w ilości przywożonych odpadów do naszego kraju. W 2011 roku import śmieci z zagranicy szacowano na ok. milion ton. W kolejnych latach liczba ta spadła nawet trzykrotnie, by oscylować pomiędzy 300 a 400 tys. ton. W 2022 roku doszło nawet do sytuacji, gdy import odpadów z zagranicy do Polski był mniejszy niż jego eksport.

– Był to pierwszy rok, kiedy przywóz odpadów do kraju był mniejszy niż wywózmówi dla PAP Magda Gosk, wiceszefowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. – Ilość odpadów, które są przywożone z zagranicy do Polski to dużo mniej niż jeden procent tego, co wytwarzamy w kraju. W 2022 roku w naszym kraju wytworzono ok. 260 mln ton odpadów – dodaje.

W ubiegłym roku z Polski wywieziono 350 tys. ton odpadów, a przywieziono ok. 300 tys. ton surowców, które zostaną poddane recyklingowi.

Co wpłynęło na ograniczenie importu odpadów do Polski?

Na ograniczenie liczby odpadów, które trafiają do naszego kraju wpłynęły przepisy i ograniczenia. Wprowadzone zostały po pożarach składowisk śmieci, które miały miejsce w 2018 roku w Europie.

– Od 2018 r. nie można do kraju sprowadzać żadnych śmieci przeznaczonych do składowania ani do spalania nawet w wysokospecjalistycznych spalarniach odpadów. Do Polski można legalnie sprowadzić tylko i wyłącznie surowce, które nadają się do recyklingu bądź odzysku. Chodzi zatem o takie, które można wykorzystać w duchu gospodarki obiegu zamkniętego – wyjaśnia wiceszefowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Oprócz tego, ponad rok temu transgraniczny przewóz odpadów został objęty systemem SENT, który służy do monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Za utworzenie go odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa.

– Każdy transport jaki wjeżdża do Polski musi zarejestrować się w systemie i od tego momentu trasa, po którym się porusza jest widoczna. System SENT pozwala na szybką lokalizację danego transportu oraz weryfikację co jest przewożone i gdzie ma to trafić oraz czy odbiorca ma odpowiednią instalację do przetwarzania takich odpadów – wskazała wiceszefowa GIOŚ.

Od objęcia odpadów systemem SENT, przeprowadzono ponad 18 tys. kontroli transportów. Nieprawidłowości wykryto w 800 transportach.

Źródło: PAP, interia.pl, bankier.pl

Fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.