Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jaki podatek od wiatraków w roku 2017?

podatek od wiatraków 2017

Jaki podatek od wiatraków w roku 2017?

Od momentu wejścia w życie tzw. „ustawy antywiatrakowej” nie jest do końca jasne, w jaki sposób powinien być naliczany podatek od elektrowni wiatrowych. Dotychczasowo podatek ten naliczany był od wartości części budowlanej instalacji, czyli fundamentu i wieży. Jednakże teraz – wedle niektórych interpretacji – ma być naliczany od elementów, które były wcześniej klasyfikowane jako infrastruktura techniczna (czyli turbin i łopat).

Reklama

Na podatku tym skorzystać mogą najwięcej samorządy, ponieważ są głównymi beneficjentami tych opłat. Mimo to część samorządowców nie jest przekonana, czy jest to dobry sposób zwiększania gminnego budżetu.

„Polskie władze uważają, że począwszy od 2017 roku podstawą do określenia podatku od nieruchomości w przypadku wiatraków powinna być wartość całej inwestycji (…). W związku z niedoskonałością prawa zmierzamy w kierunku rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania wiatraków na drodze sądowej” komentuje Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica i przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych OZE. Dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi od pana prezydenta RP i od marszałka Sejmu, a otrzymałem odpowiedź od marszałka Senatu i od pani premier Beaty Szydło, w której imieniu odpowiedział pan wicepremier Mateusz Morawiecki, a konkretnie z jego upoważnienia jako Ministra Rozwoju i Finansów pan Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – dodaje Kuliński.

Władze jasno twierdzą, że od początku bieżącego roku podatek od nieruchomości w przypadku tych inwestycji powinien być naliczany od wartości całego projektu, nie tylko fundamentu i wieży. Innego zdania jest Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy z Kancelarii Nielepkowicz & Partnerzy. Uważa on, że praktyka w zakresie naliczania wysokości podatków powinna pozostać taka sama jak dotychczasowo. Tłumaczy, że jakkolwiek w myśl nowej ustawy, elektrownia wiatrowa jest budowlą w całości, to nie może to wpływać na sposób naliczania podatku, ponieważ ten opisuje zupełnie inny akt prawny. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która reguluje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, odwołuje się jedynie do przepisów prawa budowlanego – mówi Nielepkowicz.

Doradca komentuje również na łamach Rzeczypospolitej: nie ma w niej mowy o ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, co oznacza, że z definicji sformułowanych na potrzeby tej ustawy nie można wyciągać wniosków na temat zakresu opodatkowania.

Interpretacja władz jest jednak zupełnie odmienna.

W piśmie, które otrzymałem wczoraj od pana Wiesława Janczyka zawarta jest m.in.  taka informacja, że  od  dnia 16. lipca 2016 elektrownia  wiatrowa  stanowi w całości obiekt budowlany (budowlę)  w rozumieniu ustawy  prawo budowlane, w konsekwencji powyższego ustawodawca od dnia 1. stycznia 2017 zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem  od nieruchomości w zakresie określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, bowiem opodatkowaniu będzie podlegać z tym dniem cała elektrownia wiatrowa – opowiada Kuliński. Nie podjął on jeszcze decyzji co do tego, w myśl której interpretacji nowej ustawy wydawać interpretacje podatkowe, ale jak wynika z stanowiska przedstawianego przez rząd nie ma tutaj wielkiego pola do manewru. Uważam, że w związku z niedoskonałością prawa zmierzamy w kierunku rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości  na drodze sądowej – podsumowuje Kuliński.

Z dokumentami dotyczącymi petycji wójta Kulińskiego i odpowiedzią na nie zapoznać można się tutaj:

http://www.slideshare.net/RobertSzymczak2/zawiadomienie-o-sposobie-zaatwienia-petycji-wielokrotnej-opodatkowanie-wiatrakw-podatkiem-od-nieruchomoci?ref=http://www.wnp.pl/odnawialne_zrodla_energii/opodatkowanie-wiatrakow-co-wladze-odpowiedzialy-na-petycje-samorzadowcow,289833_1_0_1.html

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.