Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polska blokuje decyzję ws. neutralności klimatycznej do 2050 roku

Ministerstwo Środowiska wspiera węgiel, ale także Odnawialne Źródła Energii

Polska blokuje decyzję ws. neutralności klimatycznej do 2050 roku

Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały zapisy wniosków końcowych ze szczytu, które mówiły o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku, czyli ograniczeniu emisji i wyrównaniu jej poziomu z poziomem pochłaniania oraz wprowadzeniu różnorodnych mechanizmów walki z zanieczyszczonym powietrzem.

B1
Reklama

Polskie weto

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska obawia się, że zwiększenie ambicji klimatycznych może zaszkodzić naszej gospodarce, która jest mocno uzależniona od węgla. Według niego sformułowania dotyczące sprawiedliwej i odpowiedzialnej transformacji energetycznej są niewystarczające.

Unijny projekt wzywa Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej, aby podjęły kroki w związku z pracami dotyczącymi “warunków, bodźców i ram, które miałyby zostać stworzone, by określić, jak zapewnić transformację do neutralności klimatycznej” UE do 2050 r. Transformacja energetyczna miałaby zostać przeprowadzona, w taki sposób, aby chronić europejską konkurencyjność, zapewnić sprawiedliwość i zrównoważenie społeczne. Ponadto UE wzięłaby pod uwagę decyzje poszczególnych państw członkowskich w sprawie ich miksów energetycznych.

Reklama

Analiza skutków

Polski rząd nie wyraża zgody na zaostrzenie polityki klimatycznej bez szczegółowej wizji podziału obciążeń i wskazania mechanizmów ochronnych narażonych na szkodę branż, regionów i państw. Minister ds. europejskich Konrad Szymański powiedział, że “transformacja energetyczna musi być bezpieczna dla obywateli i dla naszej gospodarki”. Strategia klimatyczna zakłada, że do 2050 roku gospodarka unijna będzie neutralna pod względem emisji CO2, co oznacza, że będzie ona pochłaniała i emitowała taką samą ilość gazów cieplarnianych.

Do niedawna Niemcy sprzeciwiali się zwiększeniu ambicji dotyczącej neutralności klimatycznej, obawiając się o konsekwencje dla swojego sektora samochodowego, jednak Berlin zmienił zdanie, po zdobyciu większość w eurowyborach przez partię Zielonych.

Krytyczna ocena ekologów

Organizacje ekologiczne odniosły się krytycznie do zablokowania przez Polskę, Czechy, Węgry i Estonię, wniosków dot. osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. Zdaniem dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF, Ester Asin, Unia Europejska zadała sobie cios, jeśli chodzi o przywództwo klimatyczne.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.