Jak bardzo zielone są dzisiaj polskie uczelnie?

Jak bardzo zielone są dzisiaj polskie uczelnie?

Międzynarodowy ranking „Green Metric”, od 2010 r. przygotowywany rokrocznie przez Uniwersytet Indonezyjski, ma na celu wyłonienie placówek naukowych szczególnie zaangażowanych w dbanie o ochronę środowiska naturalnego i promowanie zielonych rozwiązań. Najnowsza, 9. edycja plebiscytu pokazała, jak obecnie wygląda podejście rodzimych uniwersytetów do wdrażania ekologicznych technologii.

Okazało się, że spośród zgłoszonych do plebiscytu siedmiu polskich placówek naukowych najwyżej w rankingu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – zajął 161 miejsce na 719 sklasyfikowanych uczelni. Kolejne polskie placówki w tym zestawieniu to Politechnika Gdańska (278 pozycja), Uniwersytet Łódzki (322 miejsce) oraz Politechnika Krakowska (574 miejsce na liście). W rankingu premiowane były takie działania, jak wdrażanie ekologicznych inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie ścieżek rowerowych oraz właściwe gospodarowanie zasobami wody oraz energii elektrycznej.

Rozwijanie, wdrażanie i edukowanie w zakresie proekologicznych technologii przyświecało również organizatorom konferencji „Budujemy Zielony Kampus – Doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju”, która zgromadziła naukowców z całej Polski.

– Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyła się pierwsza konferencja dotycząca tego, jak można usprawnić zrównoważony rozwój na polskich uczelniach. Władze uczelniane zastanawiały się, czy rozwiązania energetyczne, rozwiązania, jeżeli chodzi o recykling śmieci mogą sprawić, żeby polskie uczelnie były bardziej zielone (…). Mamy jeszcze dużo do zrobienia i ta zmiana powinna być nie tylko instytucjonalna, na poziomie władz uczelnianych, ale również na poziomie studenckim, dlatego drodzy studenci: róbmy, co w naszej mocy, by sprawić, żeby ten nasz świat dookoła nas był bardziej zielony – zaapelowała Joanna Maraszek, redaktorka portalu Świat OZE.

Pierwsza edycja wydarzenia „Budujemy Zielony Kampus – Doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju” skupiła się na trzech zagadnieniach: promocji zrównoważonego rozwoju na przykładzie uczelni wyższych, walce ze smogiem i zwiększeniu świadomości na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, a także wsparciu w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Co więcej, w trakcie konferencji trzy największe łódzkie uczelnie podpisały umowę zakładającą współpracę w zakresie wdrażania proekologicznych rozwiązań.

To kolejny krok w budowaniu świadomości ekologicznej przez polskie placówki naukowe, a dodatkowym, lecz nie mniej cennym bonusem prowadzenia takich akcji jest wspinanie się w górę w rankingach premiujących zielone działania.