Jak bardzo zielone są dzisiaj polskie uczelnie?

Międzynarodowy ranking „Green Metric”, od 2010 r. przygotowywany rokrocznie przez Uniwersytet Indonezyjski, ma na celu wyłonienie placówek naukowych szczególnie zaangażowanych w dbanie o ochronę środowiska naturalnego i promowanie zielonych rozwiązań. Najnowsza, 9. edycja plebiscytu pokazała, jak obecnie wygląda podejście rodzimych uniwersytetów do wdrażania ekologicznych technologii.

Okazało się, że spośród zgłoszonych do plebiscytu siedmiu polskich placówek naukowych najwyżej w rankingu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – zajął 161 miejsce na 719 sklasyfikowanych uczelni. Kolejne polskie placówki w tym zestawieniu to Politechnika Gdańska (278 pozycja), Uniwersytet Łódzki (322 miejsce) oraz Politechnika Krakowska (574 miejsce na liście). W rankingu premiowane były takie działania, jak wdrażanie ekologicznych inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie ścieżek rowerowych oraz właściwe gospodarowanie zasobami wody oraz energii elektrycznej.

Rozwijanie, wdrażanie i edukowanie w zakresie proekologicznych technologii przyświecało również organizatorom konferencji „Budujemy Zielony Kampus – Doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju”, która zgromadziła naukowców z całej Polski.

– Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyła się pierwsza konferencja dotycząca tego, jak można usprawnić zrównoważony rozwój na polskich uczelniach. Władze uczelniane zastanawiały się, czy rozwiązania energetyczne, rozwiązania, jeżeli chodzi o recykling śmieci mogą sprawić, żeby polskie uczelnie były bardziej zielone (…). Mamy jeszcze dużo do zrobienia i ta zmiana powinna być nie tylko instytucjonalna, na poziomie władz uczelnianych, ale również na poziomie studenckim, dlatego drodzy studenci: róbmy, co w naszej mocy, by sprawić, żeby ten nasz świat dookoła nas był bardziej zielony – zaapelowała Joanna Maraszek, redaktorka portalu Świat OZE.

Pierwsza edycja wydarzenia „Budujemy Zielony Kampus – Doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju” skupiła się na trzech zagadnieniach: promocji zrównoważonego rozwoju na przykładzie uczelni wyższych, walce ze smogiem i zwiększeniu świadomości na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, a także wsparciu w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Co więcej, w trakcie konferencji trzy największe łódzkie uczelnie podpisały umowę zakładającą współpracę w zakresie wdrażania proekologicznych rozwiązań.

To kolejny krok w budowaniu świadomości ekologicznej przez polskie placówki naukowe, a dodatkowym, lecz nie mniej cennym bonusem prowadzenia takich akcji jest wspinanie się w górę w rankingach premiujących zielone działania.