Polska w gronie największych węglowych trucicieli Europy

Trzy z dziesięciu najbardziej toksycznych europejskich firm produkujących energię znajdują się w Polsce – wynika z raportu „Last Gasp. The coal companies making Europe sick” opublikowanego 20 listopada przez Sandbag. Sytuuje to nas w gronie największych węglowych trucicieli Europy – tuż za Niemcami.

Raport powstał w oparciu o ekspertyzę wykonaną na podstawie modelowania atmosferycznego. Pokazuje ona, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza w każdej ze 103 badanych europejskich spółek węglowych szkodzi zdrowiu publicznemu. Z raportu wynika, że tylko dziesięć firm było odpowiedzialnych z dwie trzecie szkód na zdrowiu wywołanych przez elektrownie węglowe w 2016 roku. Ich wpływ na stan zdrowia społeczeństw przełożył się na 7600 przedwczesnych zgonów, 3320 zdiagnozowanych przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli i 5820 przyjęć do szpitala skutkujących stratami wynikającymi z dwóch milionów nieprzepracowanych dni pracy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Cztery z dziesięciu najbardziej toksycznych firm ma swoje zakłady węglowe na terenie Niemiec. To również kraj spalający najwięcej węgla w Europie. W niechlubnej dziesiątce znajdują się jednak również trzy polskie i trzy czeskie przedsiębiorstwa energetyczne. Sytuuje to Polskę na drugim miejscu w gronie największych węglowych trucicieli Europy. Dzieje się tak, ponieważ węgiel kamienny nadal jest podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji energii w Polsce. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że 75% ciepła w Polsce produkowano w wyniku spalania węgla. Tymczasem, zgodnie z zapowiedziami ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, do 2050 roku udział węgla kamiennego w miksie energetycznym ma spaść w naszym kraju do 50%.