Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polski Instytut Ekonomiczny: OZE mają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy 

Polski Instytut Ekonomiczny: OZE mają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy 

Zrównoważony rozwój się opłaca – takie wnioski przynosi raport przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny. Z analizy wynika, że realizacja celów klimatycznych nie spowalnia wzrostu gospodarczego, wręcz przeciwnie.  

Reklama

Rozwój gospodarczy i cele klimatyczna idą w parze  

Porównanie państw UE według wskaźnika rozwoju zielonej ekonomii udowadnia, że inwestycje w zielone technologie i realizacja celów klimatycznych mają wpływ na wzrost PKB per capita (+0,22%) rocznie w latach 2011-2019. Co więcej, z modelu przygotowanego przez PIE wynika, że jednocześnie ma to również znaczący wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych (-0,66% w tym samym czasie). 

Głównym celem naszego badania było oszacowanie wpływu rozwoju zielonej ekonomii na PKB oraz emisje CO2. Aby zmierzyć ten wpływ, zastosowaliśmy szereg wskaźników posiłkując się międzynarodowymi klasyfikacjami i danymi Eurostatu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i OECD. Łącznie na wskaźnik rozwoju zielonej ekonomii złożyło się 20 czynników należących do 8 kategorii tłumaczy Polski Instytut Ekonomiczny

Wpływ zielonej ekonomii na wzrost PKB w latach 2011-2019 w krajach Unii Europejskiej, źródło: Green economy – wpływ zielonej ekonomii na klimat i rozwój gospodarczy, PIE

Co to jest zielona ekonomia? 

Zielonej ekonomii (z ang. green economy) to model rozwoju, który zakłada wzrost gospodarczy oraz realizację celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego. Jak czytamy w raporcie PIE: jej rezultatem ma być “poprawa dobrobytu człowieka, społecznej sprawiedliwości, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu presji na środowisko i jego zasoby”. 

Do kluczowych elementów realizacji zielonej ekonomii należą: 

  • rozwój odnawialnych źródeł energii w energetyce, transporcie i ciepłownictwie, 
  • poprawa efektywności energetycznej, 
  • zmiana modelu konsumpcji, 
  • rozwój alternatywnych zielonych miejsc pracy, 
  • zielone inwestycje. 

Zielona ekonomia gra kluczową rolę w planach odbudowy unijnej gospodarki po pandemii koronawirusa. 

OZE na pierwszym miejscu 

Według analizy, najsilniejszy wpływ na rozwój zielonej ekonomii ma udział odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym. Zaraz za nimi znajduje się m.in. udział OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu czy wprowadzenie wysokich taryf na produkcję elektryczności z OZE. Znikomy wpływ na wskaźnik rozwoju zielonej ekonomii mają m.in. prywatne inwestycje w GOZ czy wsparcie rządowe dla sektora paliw kopalnych. 

W latach 2011-2019 w UE zainstalowano średnio na milion mieszkańców 306 MW nowej energii odnawialnej, a zlikwidowano 131 MW energii nieodnawialnej. Najwyższy wzrost nowych inwestycji w odnawialne źródła energii zaobserwowano w krajach, w których udział energii odnawialnej jest na niskim poziomie. Do tych państw należy Polska (wzrost o 141%), Węgry (wzrost o 162%), Holandia (wzrost o 400%) czy Malta (wzrost o 1600%). 

Czy Polska wystarczająco inwestuje w OZE? 

Polska znalazła się na 18. miejscu wśród państw Unii Europejskiej w rankingu rozwoju zielonej ekonomii między 2011 a 2019 rokiem. Jak podaje PIE, od kwietnia do końca 2021 roku, na zieloną transformację przeznaczono 13,5 mld euro w związku z działaniami na rzecz odbudowy gospodarki po pandemii. To stanowi 10% budżetu Polski w ubiegłym roku. 

Z roku na rok, Polska tnie także wydatki na rzecz ochrony środowiska. Porównując pieniądze przeznaczone na ten cel w 2011 i 2019 roku, widać spadek o 0,16 pkt. proc.

Aby dogonić kraje „starej” UE, potrzebujemy przyspieszenia zielonej transformacji. Pozwoliłoby to nie tylko na poprawę jakości środowiska i zmniejszenie zanieczyszczeń oraz zwiększenie możliwości realizacji celów klimatycznych, ale także na wzmocnienie długoterminowego wzrostu gospodarczego komentuje Adam Juszczak, jeden z autorów raportu. 

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny 

Fot. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.