Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polskie festiwale literackie zrzeszają się w walce na rzecz środowiska

Polskie festiwale literackie zrzeszają się w walce na rzecz środowiska

Organizatorzy polskich festiwali literackich deklarują, że odpowiedzialność za środowisko naturalne będzie teraz dla nich wszystkich priorytetem. Temat katastrofy klimatycznej to punkt numer jeden na 2020 rok. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Organizatorki i organizatorzy letnich festiwali literackich spotkali się w Warszawie, by omówić wspólną strategię związaną z kryzysem klimatycznym i sposoby na walkę o środowisko naturalne. Efektem tych rozmów jest plan na 2020 rok – przeciwdziałanie zmianom klimatu będzie tematem wiodącym w kalendarzu wydarzeń poszczególnych festiwali. W kwestii samej organizacji festiwali również zaplanowano zmiany, które mają pomóc w redukcji śladu węglowego i być jak najmniej dewastujące dla przyrody.

Oto treść DEKLARACJI EKOLOGICZNEJ KOALICJI LETNICH FESTIWALI LITERACKICH:

Jako organizatorki i organizatorzy letnich festiwali literackich zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znalazła się nasza planeta. Katastrofę ekologiczną uważamy za największe wyzwanie, przed jakim staje obecnie ludzkość. Musimy się do tego wyzwania odnieść i zachęcić do tego także innych. Widzimy naszą rolę i odpowiedzialność w budowaniu świadomości ekologicznej wśród publiczności naszych wydarzeń. Organizujemy nasze festiwale, wierząc, że literatura pozwala lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy dziś, i lepiej wyobrazić sobie świat, w którym dopiero przyjdzie nam żyć. Chcemy, by był on jak najlepszy.

Dlatego jako Koalicja Letnich Festiwali Literackich deklarujemy, że odpowiedzialność za środowisko naturalne będzie priorytetem w zarządzaniu i rozwijaniu naszych wydarzeń. Oznacza to dla nas przede wszystkim konkretne działania w następujących obszarach:

PROGRAM – katastrofę ekologiczną uczynimy tematem wspólnym dla wszystkich festiwali koalicji w 2020 roku, a kwestie ekologiczne staną się ważne w programach kolejnych edycji. Będziemy starali się budować wśród uczestników naszych wydarzeń głęboką świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko.

TRANSPORT – będziemy wspierać niskoemisyjne środki transportu głównie zbiorowego, z których korzysta zarówno nasza publiczność, jak i autorki i autorzy, których zapraszamy. Będziemy ograniczać wszelkimi możliwymi sposobami wykorzystanie takich środków podróżowania, które zostawiają największy ślad środowiskowy.

KONSUMPCJA I ODPADY – podejmiemy wyzwanie wykluczenia z użycia w czasie naszych wydarzeń materiałów jednorazowych i zastąpimy je takimi wielorazowego użytku lub biodegradowalnymi. Ograniczymy materiały drukowane tam, gdzie to możliwe, próbując je zastąpić wersjami cyfrowymi lub aplikacjami. Zrezygnujemy z nadprodukcji gadżetów i materiałów poligraficznych, zwłaszcza takich, które nie podlegają przetworzeniu. W druku pozostałych będziemy używać przyjaznych środowisku technologii. Zwrócimy uwagę na segregację odpadów. W strefach gastronomicznych ograniczymy marnowanie żywności.

SKALA – wierzymy, że rozwój naszych festiwali powinien przebiegać w harmonii ze specyfiką miejsc, w których się one odbywają i nie może zaburzać ich charakteru.

Niniejszą deklarację traktujemy jako pierwszy etap dłuższego procesu. Pracujemy obecnie nad programami i formułami naszych wydarzeń. 15 stycznia 2020 roku ogłosimy, jakie konkretne działania związane z deklaracją wdrożą poszczególne festiwale zrzeszone w koalicji.

Organizatorów innych festiwali i wydarzeń kulturalnych o podobnym charakterze zachęcamy do podjęcia razem z nami powyższego wyzwania.

Koalicja Letnich Festiwali Literackich #koalicjaletnichfestiwaliliterackich
czyli:
Izabelińskie Spotkania z Książką
Non-fiction. Festiwal reportażu Kraków
Festiwal Góry Literatury – Nowa Ruda
Festiwal Stolica Języka Polskiego – Szczebrzeszyn
Zakopiański Festiwal Literacki
Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm – Buda Ruska
Literacki Sopot
MiedziankaFest

fot: Non-fiction. Festiwal reportażu, źródło: kochamjp.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.