Powstaje Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii pod Krakowem

W Miękini pod Krakowem powstać ma Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii. Jest to laboratorium badawcze, które skupiać ma się na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na rzecz podmiotów komercyjnych.

Inwestycja kosztować ma łącznie ponad 18 milionów złotych, z czego 8 milionów pochodzi ze środków unijnych przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Realizacja inwestycji zakończyć ma się końcem 2021 roku. Centrum należeć będzie do Akademii Górniczo-Hutniczej, która odpowiedzialna będzie za prowadzone tam prace naukowe.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak zaznacza Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego: – Wsparcie Centrów Transferu Wiedzy, jakim jest “Miękinia”, jest tego najlepszym przykładem. To daje solidne podwaliny dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz wykorzystania zrównoważonej energii.

W ramach centrum powstać ma aż pięć jednostek badawczych: laboratorium odnawialnych źródeł, poszanowania energii i środowiska, laboratorium sorbentów mineralnych, laboratorium radioizotopowych analiz środowiskowych, laboratorium badawcze iLab oraz akredytowane laboratorium hydrogeochemiczne.

Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” to, jak zauważają władze województwa, kolejny krok w zakresie wspomagania środowisk naukowych w transferze wiedzy do przedsiębiorstw. Jak podkreśla Smółka, Małopolska jest w czołówce wykorzystania OZE, głównie systemów geotermalnych i wodnych uzupełnionych elektrowniami biomasowymi.

źródło: wnp.pl