Pożar w Czarnobylu nie był zagrożeniem

Pożar w Czarnobylu nie był zagrożeniem

W strefie zamkniętej wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu 29 czerwca wybuchł pożar lasu. W ciągu czterech dni został on opanowany i już 1 lipca ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, jakoby sytuacja została opanowana dzięki współpracy strażackich sił lądowych i lotniczych. Pożar nie tylko zniszczył połacie leśne, lecz także spowodował wzrost obecności radionuklidów w powietrzu.

Pożar wybuchł w pobliżu Burakówki, gdzie składowane są odpady promieniotwórcze, co było sporym zagrożeniem. Stężenie cezu 137 wrosło niemal 3,5-krotnie. Według informacji radioaktywne zanieczyszczenia powstałe w wyniku pożaru nie były w stanie przedostać się na terytorium Polski.

Podczas akcji gaśniczej wszyscy strażacy korzystali ze środków ochrony górnych dróg oddechowych. Drzewa, które spłonęły w dużej mierze pamiętały czas czarnobylskiej katastrofy, stąd też liczne obawy mieszkańców Ukrainy, a także sąsiednich państw o ewentualne zagrożenia dla zdrowia i przyrody.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.