Opóźnia się uruchomienie elektrowni atomowej Olkiluoto 3

Nazwa elektrowni – Olkiluoto 3 – wzięła się od fińskiej wyspy, na której realizowana jest powyższa inwestycja. Choć prace rozpoczęły się w 2005 roku, a szacowany czas ich ukończenia minął w 2009 roku, to budowa wciąż trwa. Ostatnio podano kolejny termin uruchomienia tej elektrowni – wyznaczono go na maj 2019 roku, co daje łącznie dziesięć lat opóźnienia w realizacji prac. Poniesiony do tej pory koszt trzykrotnie przewyższył początkowe szacunki i zbliża się już do 9 mld euro.