Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Poznań: miasto posadzi ponad 200 tysięcy drzew

Poznań: miasto posadzi ponad 200 tysięcy drzew

Zamiast wielkiego pola golfowego Poznaniacy zyskają otwarte dla wszystkich zielone miejsce wypoczynku i rekreacji. Na terenach dawnej szkółki leśnej w Krzyżownikach powstanie… las.

B1
Reklama

Wypoczynek w otoczeniu przyrody

Pierwszy etap prac związanych z przystosowaniem terenów dawnej szkółki w Krzyżownikach i zmianą ich przeznaczenia już się zakończył. Z zielonego terenu mogą już korzystać wszyscy mieszkańcy. Teren, o którym mowa znajduje się w Północno-Zachodnim Klinie Zieleni, w otoczeniu kompleksów leśnych. Ma powierzchnię około 60 hektarów. Poza funkcją rekreacyjną może pełnić też ważną rolę w ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza, wysokimi temperaturami i przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.

Poznaniacy potrzebują miejsc do rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego dbamy o miejską zieleń. Zagospodarowanie dawnej szkółki leśnej w Krzyżownikach to inwestycja potrzebna nie tylko mieszkańcom tego rejonu, ale całego Poznania. Sądzę, że będzie to miejsce chętnie odwiedzane przez poznaniaków i poznanianki mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Reklama

W drugim etapie prac podjęte będą przede wszystkim działania związane z zalesieniem działek. Obecnie rośnie tu 64 tysiące drzew, głównie brzozy, świerki, klony, lipy, dęby, topole i buki. W planach jest nasadzenie kolejnych! W sumie nowych drzew ma być ponad 200 tysięcy!

Pierwszy etap

Decyzja o zalesieniu działek pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach zapadła już w lipcu ubiegłego roku. Podjął ją prezydent Jacek Jaśkowiak. W tym czasie został przeprowadzony pierwszy etap prac. Cały teren zabezpieczono i zlikwidowano fragmenty zagrażające bezpieczeństwu, jak np. pozostałości po niezamieszkałych budynkach, betonowych studniach nawadniających czy oknach inspektowych, które używane były w szklarniach dawnej szkółki. Teren został przygotowany tak, aby był dostępny i bezpieczny dla spacerujących. Podjęte zostały także prace, które mają na celu przyłączenie mediów, potrzebnych w przyszłości nowym obiektom (prąd, woda). Nad planem rozwoju terenu pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna. Pierwsze pomysły Poznaniacy będą mogli ocenić jeszcze w tym roku.

Opracowanie tego planu traktujemy w pracowni priorytetowo, w związku z tym mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie on zaprezentowany mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych. Po zakończeniu konsultacji i wprowadzeniu do projektu wynikających z nich zmian chcielibyśmy jak najszybciej przejść do kolejnych etapów procedury planistycznej. Zakończenie prac nad tym planem przewidujemy na listopad/grudzień 2021 r.wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Drzewa w walce ze smogiem

Wnioski o zalesienie tego terenu pojawiły się już w Budżecie Obywatelskim w 2017 roku.

Wniosłem do Prezydenta Miasta Poznania, petycję o rekreacyjne zalesienie terenów dawnej szkółki leśnej na Krzyżownikach. Pod petycją podpisało się 1.351 mieszkańców Krzyżownik-Smochowic, poparło ją 10 lokalnych jednostek organizacyjnych oraz Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. W północnej części tej 8-tysięcznej dzielnicy znajdują się obecnie nieużywane i niszczejące tereny dawnej szkółki leśnej. Tereny te to ok. 70 ha. Zarządcą terenu jest Zakład Lasów Poznańskich. Niedawno, utworzył on koncepcję rekreacyjnego zalesienia tego terenupisał na swojej stronie Michał Boruczkowski, Radny Miasta Poznań.

Boruczkowski podkreślał, że park pomoże też osiągnąć korzystne ekologiczne skutki dla mieszkańców najbliższych okolic, jak i całego Poznania. Zwracał uwagę na rolę drzew w walce z ociepleniem klimatu i smogiem. 

źródło: whitemag, boruczkowski.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.