Projekt nowelizacji ustawy o magazynach energii

Projekt nowelizacji ustawy o magazynach energii

Prawo o magazynowaniu energii nadal właściwie nie istnieje, a obecne zasady nie wspierają jego rozwoju. Teraz Ministerstwo Klimatu ma przygotować nowy projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie. Czy pojawią się jasne zasady dla magazynów?

Nowy projekt nowelizacji ustawy o magazynach

Jak donosi portal gramwzielone.pl Ministerstwo Klimatu ma nowy projekt nowelizacji ustawy “Prawo Energetyczne”, o magazynowaniu energii. Poza wprowadzaniem związanych z tą kwestią prawnych definicji, przewiduje on całkowite wyłączenie obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii czy też podwójnego naliczania opłat sieciowych. 

Uzyskanie koncesji na magazynowanie

Instalacja magazynu energii ma wymagać posiadania koncesji lub wpisu do rejestru. Kryterium w tej sprawie nie dotyczyłoby pojemności urządzenia, ale jego mocy zainstalowanej. Rejestr ma dotyczyć magazynów o mocy powyżej 50 kW, zaś koncesja będzie wymagana przy jednostkach powyżej 10 MW. 

Resort klimatu proponuje ponadto wprowadzenie połowy opłaty za przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Przewidziano też zwolnienie magazynowania energii elektrycznej z opłaty przejściowej” – czytamy na portalu.

Magazyn powiązany z OZE

Zgodnie z projektem, magazyn energii, będący elementem instalacji odnawialnych źródeł energii, będzie mógł pobierać energię elektryczną z sieci, a instalacja nie straci z tego tytułu uprawnień, które wynikają z systemów wsparcia. 

W takich instalacjach będzie jednak wprowadzony system opomiarowania urządzeń. Stanie się ono jednym z warunków otrzymania świadectw i uprawnień do innych systemów wsparcia. W przypadku systemu świadectw pochodzenia z OZE, kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej, nie będzie obowiązku przedstawiania ich do umorzenia w przypadku, gdy magazyn pobiera energię z sieci w części, która później zostanie do niej z powrotem wprowadzona

Źródło: gramwzielone.pl