Pyłek kwiatowy

Pyłek kwiatowy – kuliste ziarenka, które są przenoszone przy zapylaniu.