Recykling doceniony – oryginalne pomysły angielskich uczelni

Aż 8 milionów funtów dofinansowania z Industrial Strategy Challenge Fund otrzymało 10 projektów z angielskich uczelni. Ta inwestycja jest wielkim krokiem w walce z wytwarzaniem nadmiernej ilości odpadów i przejściem na gospodarkę obiegu zamkniętego w Wielkiej Brytanii. Jakie innowacyjne pomysły mają angielscy studenci i czego możemy się od nich nauczyć?

Po pierwsze: ograniczyć ilość śmieci

Uniwersytety współpracują bezpośrednio z partnerami z całego sektora odpadów i tworzyw sztucznych. Dzięki temu opracowane rozwiązania odpowiadają bezpośrednio potrzebom przemysłu. Główne cele projektów to zwiększenie wykorzystania kompostowanego tworzywa sztucznego, wdrażanie zaawansowanej technologii do zmiany form pakowania żywności na wynos oraz tworzenie całkiem nowego podejścia wśród ludzi do kwestii gospodarowania odpadami.

Inwestycja jest częścią konkursu Enabling Research, odbywającego się w ramach Smart Sustainable Plastic Packaging Challenge (SSPP). Finansowanie projektów ma służyć znalezieniu takich rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć skalę zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi i odblokować bariery w gospodarowaniu odpadami tak, aby otworzyć drogę dla fundamentalnych przemian tego sektora.

Laureaci i ich innowacyjne projekty 

Przedstawiamy 10 pomysłowych i inspirujących projektów angielskich szkół wyższych:

  • Uniwersytet Strathclyde

Projekt ma na celu zwiększyć skalę wykorzystania kompostowanych tworzyw sztucznych w  procesie pakowania żywności. W procesie optymalizuje się i dopasowuje tworzywa tak, aby przetworzone opakowania zapewniały świeżość i higienę jedzenia.

  • Uniwersytet w Manchesterze

Autorzy pomysłu „Jeden pojemnik rządzi wszystkimi” ma na celu propagować ideę recyklingu tworzyw sztucznych. Projekt obrazuje, jak ograniczać i eliminować plastik uwalniany do środowiska. 

  • Brunel University London

Projekt ten skupia się na segregacji i podziale opakowań z tworzyw sztucznych „trudnych do recyklingu” i ma na celu stworzyć nowy sposób zarządzania odpadami, tak aby materiały o wysokiej jakości, czyli te „przeznaczone do kontaktu z żywnością”, i tworzywa sztuczne nienadające się do spożycia były segregowane i trzymane oddzielnie.

  • University College London

W ramach tego projektu przeanalizowane zostanie, w jaki sposób obecnie wykorzystywane są kompostowane tworzywa sztuczne. W planie jest też stworzenie mapy, która podpowie, jak można zastosować opakowania i zintegrować nowe podejście z istniejącym już systemem gospodarki odpadami.

  • Uniwersytet Loughborough

W ramach tego projektu autorzy analizują modele biznesowe gospodarki obiegu zamkniętego, które mają za zadanie łączyć produkty i usługi z inteligentnymi, nowoczesnymi technologiami. Celem jest ograniczenie negatywnego wpływu, jaki mają sztuczne opakowania żywności na wynos na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

  • City, University of London

Ten projekt skupia się na symulacyjnym modelu gospodarstwa domowego. Plan ten ma mieć zastosowanie u producentów opakowań w duchu less i zero waste. Celem jest zarówno zmniejszenie skali marnowania żywności, jak i redukcja odpadów z tworzyw sztucznych.

  • University of Sheffield

Analizie poddane zostaną możliwości opakowań wielokrotnego użytku, które mogą znacząco zmniejszyć ilość jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych w środowisku. Cel to jak najdłuższe utrzymanie opakowania w obiegu zamkniętym.

  • Uniwersytet Lancaster

Projekt „Plastikowe opakowania w życiu ludzi” chce przyczynić się do radykalnej zmiany zachowań i przyzwyczajeń wśród konsumentów oraz producentów opakowań. Koncentrując się na tym, jak głęboko idea plastikowych opakowań jest osadzona w życiu konsumentów, projekt podejmie całościowe badanie łańcucha dostaw. Oznacza to, że autorzy skupią się na holistycznym modelu gospodarki.

  • Uniwersytet w Liverpoolu

Celem tego projektu jest zrozumienie i zobrazowanie procesu, w jaki sposób jednorazowe tworzywo sztuczne używane do produkcji pojemników i butelek na mleko, butelek szamponu i innych produktów, ulega przemianie podczas recyklingu. Projekt wykorzystuje tę wiedzę, aby usprawnić proces recyklingu konsumenckiego. Projekt dąży do celów zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości.

  • Uniwersytet Cambridge

Projekt Smart Sustainable Plastic Packaging from Plants będzie dotyczył wykorzystania roślin i mieszania ich z innymi materiałami pochodzącymi z recyklingu. Badanie będzie dotyczyć kodu genetycznego roślin, a jego wynikiem ma być zaprojektowanie  materiałów o nowych właściwościach, takich jak zwiększona wytrzymałość i lepsza ochrona. Celem jest zmniejszenie objętości plastikowych opakowań.

Wielki krok naprzód

Paul Davidson, dyrektor Smart Sustainable Plastic Packaging (SSPP) skomentował ideę konkursu:

Projekty Enabling Research to ogromny krok naprzód Wielkiej Brytanii w znalezieniu lepszych rozwiązań związanych z wytwarzaniem, użytkowaniem i finalnie wyrzucaniem ogromnej ilości odpadów w postaci plastikowych opakowań. Naszym celem jest fundamentalna zmiana sposobu pakowania i wdrożenie recyklingu opakowań z korzyścią dla środowiska. Fundusze te wspierają zarówno ekspertów, jak i cały kraj oraz środowisko powiedział.

SSPP ma na celu zmniejszyć ilość zużytych plastików do 2025 roku. Czekamy z niecierpliwością na te alternatywne rozwiązania, które dotrą także do innych części świata.

źródło: ukri.org