Rekordowo szybko wykorzystaliśmy zasoby Ziemi. Dziś Dzień Długu Ekologicznego

Rekordowo szybko wykorzystaliśmy zasoby Ziemi. Dziś Dzień Długu Ekologicznego

Dziś wypada Dzień Długu Ekologicznego, co oznacza, że wykorzystaliśmy już zasoby Ziemi przypadające na 2018 rok do produkcji dóbr i usług. To pokazuje, jak szybko zużywamy cenne zasoby, takie jak: węgiel, żywność, woda, drewno itd. 1 sierpnia przekroczyliśmy zdolność ich odnawiania.

Datę Dnia Długu Ekologicznego określa organizacja badawcza Global Footprint Network. Wylicza ją, dzieląc dostępne zasoby naturalne przez światowy ślad ekologiczny. Następnie wynik mnożony jest przez 365 dni. W tym roku pobiliśmy rekord i zużyliśmy zapasy w ciągu 212 dni. To dzień szybciej niż w roku poprzednim i 20 dni wcześniej niż w roku 2010.

Coraz szybsze wykorzystanie zasobów Ziemi do produkcji dóbr i usług zaczęło się w latach 70. XX wieku. To wtedy znacząco wzrosła konsumpcja, przekładając się na długoterminowe konsekwencje środowiskowe. W związku z wyczerpaniem minerałów i spalaniem paliw kopalnych mamy do czynienia z erozją gleby, zanieczyszczeniem i zakłóceniami klimatycznymi oraz niedoborem wody.

Za dług ekologiczny odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Dyrektor generalny Global Footprint Network, Mathis Wackernagel, podkreśla, że „zbliża się dzień rozliczenia”. Organizacja prognozuje, że w przyszłym roku Dzień Długu Ekologicznego przypadnie w lipcu, a do zaspokojenia naszego zapotrzebowania rocznego już teraz potrzebowalibyśmy zasobów z prawie dwóch planet, takich jak Ziemia.

Tempo zużywania zasobów Ziemi możemy jednak zahamować, ale niezbędne są do tego konkretne działania, m.in. poprawa efektywności przemysłu i budownictwa, redukcja śladu węglowego, podniesienie efektywności urządzeń domowych, segregacja żywności oraz zmniejszenie konsumpcji mięsa.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.