Rosyjski oddział fińskiej spółki Fortum zanotował rekordowy zysk

Z ogłoszonego przez Fortum sprawozdania finansowego wynika, że rok 2018 był dla tej firmy wyjątkowo udany. Uzyskała ona najwyższy zysk netto od samego początku istnienia. 

Działająca w Rosji publiczna spółka akcyjna Fortum, kontrolowana przez fińską Fortum Oyj, wykazała w swoim sprawozdaniu za 2018 r. znaczący wzrost. W  informacji dla udziałowców przekazano, że wskaźniki finansowe osiągnęły wcześniej niespotykane wartości – dochód spółki wyniósł 14,3 mld rubli wobec 12,2 mld w roku 2017. Odpowiednio to ok. 197 mln euro wobec 168 mln euro.  W roku 2019 prognozy dla Fortum są jeszcze lepsze – spodziewany jest dalszy szybki wzrost.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Większość ekspertów wiąże ten wzrost z coraz szerszym uczestnictwem firmy w rządowym programie wsparcia OZE, wykorzystującym „umowy na dostawę mocy”. Mowa tutaj głównie o realizacji szeregu projektów największych w Rosji elektrowni wiatrowych, które przedsiębiorstwo uruchomiło na południu Federacji Rosyjskiej i na Powołżu. To właśnie Fortum wybudowało i uruchomiło największą obecnie farmę wiatrową w Uljanowsku. Na etapie negocjacji jest już kolejny duży obiekt tego typu, który ma powstać w obwodzie Kurgańskim.

Pomimo sukcesu przedsiębiorstwo spotkało się z krytyką niektórych analityków finansowych, którzy zwrócili uwagę, że tak dobry „rynkowy” wynik rosyjsko-fińskiej spółki jest wyłącznie skutkiem jej udziału w „nierynkowym” rządowym programie opartym o mechanizm partnerstwa prywatno-publicznego, a zysk netto to w przeważającej mierze narzut do ceny energii, który program ten przewiduje jako formę wynagrodzenia dla przedsiębiorcy. Problem ten jest coraz częściej poruszany w kontekście rosyjskiego OZE.

Jak czytamy w sprawozdaniu: „[…] w 2017 roku uruchomiliśmy park wiatrowy w Uljanowsku, obiekt powstał w ramach współpracy naszej spółki z rządem Federacji Rosyjskiej i rosyjskim przedsiębiorstwem państwowym RosNano, założyliśmy również Fundację Rozwoju Energii Wiatrowej, która ma na celu zwiększenie udziału generacji wiatrowej co najmniej do 2022 roku”.

Fundacja Rozwoju Energii Wiatrowej i zarządzana przez nią spółka OOO Vetroenergetika (ООО «Ветроэнергетика») jest dla Fortum głównym źródłem dochodu. Oprócz już funkcjonujących i powstających obiektów OZE na terenie FR o łącznej mocy ok. 1,8 GW spółka ma również podpisane kolejne umowy z władzami poszczególnych regionów, które pozwolą jej włączyć do swojego portfolio kolejne 600 MW energii wiatrowej.