RusHydro stawia na edukację krajowych ekspertów

Rosyjska spółka energetyczna “RusHydro” («РусГидро») kontynuuje działania ukierunkowane na edukację przyszłych krajowych ekspertów. W lutym rozpoczęła się kolejna, IX już edycja “Letniej Szkoły Energetycznej”.

“RusHydro” to powstała w 2004 r. spółka-córka rosyjskiego państwowego operatora energetycznego „Jednolity System Energetyczny Rosji” («ЕЭС России»). Firma specjalizuje się głównie w hydroenergetyce, niemniej zajmuje się również innymi gałęziami OZE (m.in geotermią, energią wiatrową). Jest też pierwszym pod względem mocy tego typu przedsiębiorstwem w Rosji i trzecim na świecie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Spółka ta poinformowała w lutym o rozpoczęciu tegorocznego naboru do tak zwanej „Letniej Szkoły Energetycznej” („LSE”) – to eksperymentalny program edukacyjny prowadzony przy aktywnym udziale wielu rosyjskich szkół oraz wsparciu rosyjskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Program nosi nazwę “Od nowej szkoły do miejsca pracy”.

Dla kogo „Letnia Szkoła Energetyczna”?

Propozycja skierowana jest do starszych uczniów, uczęszczających do klas 9-11 w szkołach III Stopnia (jest to rosyjski ekwiwalent polskiej szkoły średniej). Ma zainteresować przyszłych absolwentów zagadnieniami energetyki odnawialnej oraz skłonić do wyboru studiów na wydziałach technicznych związanych z hydroenergetyką podczas decydowania o kierunku dalszego kształcenia. Docelowo uczestnicy „LSE” po ukończeniu w przyszłości studiów o takiej specjalizacji mieliby możliwość podjęcia pracy zawodowej w tych obszarach, stanowiąc niezbędne zaplecze kadrowe dla rozwijającej się rosyjskiej energetyki. Co istotne w przypadku kraju o powierzchni takiej jak Rosja – program skierowany jest do uczniów z tych regionów Rosji, w których swoją działalność prowadzi organizator.

Zgodnie z informacjami organizatora zaproszeni są zwłaszcza uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie i mają dobre wyniki w takich obszarach, jak fizyka i zagadnienia energii elektrycznej, matematyka, informatyka, ekologia oraz wszyscy, którzy chcieliby związać swoją karierę zawodową z sektorem energetyki odnawialnej.

Zasady przyjęcia, terminarz i zakres tematyczny „Letniej Szkoły Energetycznej”

Zasady i terminarz naboru są dostępne na stronach “Korporacyjnego Uniwersytetu Hydroenergetyki”, który jest ciałem stworzonym w ramach spółki “RusHydro” w celu realizacji tego edukacyjnego przedsięwzięcia. Ogłoszenie o naborze na tegoroczną edycję pojawiło się na początku lutego, a termin składania podań o przyjęcie upływa 4 marca. Pierwsze zajęcia mają rozpocząć się w lipcu, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Potrwają one 10 dni i odbywać się będą w jednej z filii przedsiębiorstwa (w zeszłym roku był to Nowosybirsk, „nieoficjalna stolica Syberii”, w której „RusHydro” zarządza 480 MW elektrownią wodną na rzece Ob).

W trakcie kursu uczestnicy między innymi: odwiedzą i zapoznają się z pracą nowoczesnej hydroelektrowni, wezmą udział w wykładach z ekspertami, odbędą treningi umiejętności przywódczych oraz szkolenia z przemów publicznych, delegowania zadań, pracy w zespole. Dodatkowo zorganizowane zostaną także rozszerzone zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki. Organizator jako atut podkreśla możliwość całkowitego „zanurzenia się” uczestników w profesjonalne środowisko.

Jednym z istotnych wymogów stawianych przed przyszłymi słuchaczami “Korporacyjnego Uniwersytetu” jest napisanie eseju, który zostanie rozpatrzony i oceniony na zasadach konkursowych przez jury. W skład jury wchodzą eksperci, hydroenergetycy, oddelegowani lub zaproszeni przez spółkę do prowadzenia zajęć ramach tej „wirtualnej” uczelni. Mowa nie tylko o profesjonalistach zatrudnianych przez „RusHydro”, ale też o wykładowcach i profesorach państwowych uczelni technicznych.