RWE odnotowuje wzrost zysków „zielonej” spółki

Niemiecki koncern RWE nie cieszy się ostatnio najlepszą kondycją finansową. Jednak oddział RWE Innogy, specjalizujący się w inwestycjach w odnawialne źródła energii, odnotował w I półroczu tego roku duży wzrost zysków.

Zyski RWE w I półroczu br. Są mniejsze niż w analogicznym okresie roku zeszłego. Do 30 czerwca br. nastąpił wzrost przychodu do poziomu 101,8 mld euro. EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) niemieckiego koncernu za I połowę br. wyniosła 3,2 mld euro i była niższa o 7 proc. niż w I poł. Poprzedniego roku, a wynik operacyjny wyniósł ponad 2 mld euro i był niższy w ujęciu rok do roku o 11 proc. Spółce udało się zredukować zadłużenie, które jednak nadal wynosi ponad 25 mld euro.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na tle niekorzystnych wyników RWE, na które wpływa przede wszystkim sektor tradycyjnego wytwarzania, wyraźnie zaznacza się spółka RWE Innogy realizująca projekty OZE. Odnotowała ona w I połowie roku rekordowy wzrost zysków. Jest to wynik operacyjny na poziomie 233 mln euro, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 81 mln euro.

W aktualnym portfelu inwestycji OZE spółki, oprócz farm wiatrowych na lądzie i hydroelektrowni, coraz większy udział mają farmy wiatrowe na morzu. Jak podaje RWE, to właśnie dzięki tym inwestycjom RWE Innogy uzyskało dobry wynik finansowy. Przyczyniło się do tego oddanie do użytku ogromnych farm wiatrowych Nordsee Ost o mocy 295 MW oraz Gwynt y Môr o mocy 576 MW, która jest obecnie drugą największą morską farmą wiatrową na świecie. W tej wartej 2 mld funtów inwestycji RWE posiada 60 proc. udziałów.

W Polsce RWE posiada lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 197 MW, a do końca roku niemiecki koncern ma zwiększyć ten potencjał do 242 MW – dzięki powiększeniu farmy wiatrowej w Nowym Stawie w pobliżu Gdańska, której obecna moc wynosi 45 MW i która zostanie rozbudowana o 28 MW, a także dzięki budowie farmy wiatrowej o mocy 17 MW w Opalenicy.

Źródło: gramwzielone.pl