Rząd Irlandii rezygnuje z inwestycji w paliwa kopalne

Irlandia będzie pierwszym krajem na świecie, który dokona wyprzedaży swoich udziałów w sektorze węgla, ropy naftowej oraz gazu. Izba niższa parlamentu irlandzkiego jednogłośnie zobowiązała się do wyprzedania papierów wartościowych. Oczekuje się teraz decyzji Seanad Éireann (izby wyższej). Wprowadzenie w życie ustawy jest spodziewane pod koniec 2018 roku.

Krajowy Fundusz Inwestycyjny Irlandii będzie musiał wyprzedać wszystkie udziały w sektorze paliw konwencjonalnych o wartości 300 milionów euro w 150 firmach w ciągu najbliższych 5 lat. Zwolennicy wyprzedaży udziałów w spółkach węglowych i naftowych uzasadniają swoją decyzję faktem, że istniejące zasoby paliw kopalnych są duże i nie można ich zużyć w całości bez wpływu na zmiany klimatu. Dalsze wydobywanie i przetwarzanie tych źródeł energii jest zwyczajnie pod względem moralnym i ekonomicznym niekorzystne.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Opozycja uważa, że większy sens ma pozostawienie swoich udziałów w danych firmach oraz przekonywanie tych podmiotów do transformacji swojej działalności w stronę „zielonych” źródeł energii. Ustawa definiuje firmę produkującą paliwa kopalne jako tę, która uzyskuje 20%  lub więcej swoich przychodów z poszukiwania, wydobywania lub rafinacji paliw kopalnych. Ustawa dopuszcza także inwestycje w irlandzkie koncerny paliwowe, jeśli są one w trakcie przebranżowienia.

Gerry Liston z Global Legal Action Network, który współtworzy projekt ustawy, powiedział: „Rządy nie wywiążą się ze zobowiązań wynikających z paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, jeśli nadal będą finansowo wspierać sektor paliw kopalnych. Kraje na całym świecie muszą teraz pilnie podążać za Irlandią i odejść od energetyki konwencjonalnej”.

Thomas Pringle, niezależny członek parlamentu irlandzkiego, podkreślił, że potrzeba związana z rezygnacją dalszych inwestycji wynika z zażegnania katastrofalnych w skutkach zmian klimatycznych. „Irlandia poprzez zbywanie udziałów przekazuje jasny sygnał, że irlandzka opinia publiczna i społeczność międzynarodowa są gotowe myśleć i działać poza wąskimi, krótkoterminowymi interesami”, dodał Pringle.

Éamonn Meehan, dyrektor wykonawczy międzynarodowej organizacji charytatywnej Trócaire, zauważył: „Dziś Oireachtas (parlament irlandzki) wysłał do społeczności międzynarodowej potężny sygnał o potrzebie przyspieszenia wycofywania się z sektora paliw kopalnych”.

Źródła: The Guardian