Czy to początek nowej ery czysto energetycznej niezależności?

Podejmowane przez władze wielu krajów działania dotyczące klimatu wynikają głównie z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest ograniczenie zużycia energetycznego z nieodnawialnych źródeł, które są coraz droższe, drugim natomiast jest troska o środowisko naturalne i ograniczenie negatywnych skutków ich eksploatacji.

Wolność energetyczna oznacza niezawodną, ​​aktywną ekologicznie czystą energię, dlatego władze państw na całym świecie starają się kierować rozwój gospodarczy w stronę OZE. Już nie zadaje się pytania o to czy inwestować, teraz ważniejsze jest – dlaczego i jak to robić. A argumentów “za” jest coraz więcej.  Firmy, ważni inwestorzy zaczynają dostrzegać korzyści z zaangażowania kapitałowego w energię z wiatru, słońca czy wody. Coraz więcej inwestują w gospodarkę lokalną, bo to się po prostu opłaca.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nowe możliwości przemysłowej produkcji urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł,  rozbudowa infrastruktury pojazdów elektrycznych, magazynowanie baterii, inteligentne sieci i powiązane usługi wśród mniejszych społeczności lokalnych jeszcze nie są dostateczne, co przyciąga inwestorów i powoduje powstawanie nowych miejsc pracy.

Rosnące zainteresowanie zielonymi obligacjami pokazuje ogromną potrzebę posiadania czystych zasobów energetycznych, także wśród dużych banków i inwestorów instytucjonalnych. Jedną z inicjatyw jest na przykład wypracowanie przy udziale Waszyngtonu inteligentnego finansowania klimatycznego. Uczestnicy dialogu omawiali wyzwania techniczne i ścieżki współpracy, które mają pomóc osiągnąć 100% inteligentnego dla klimatu finansowania do 2038 r. To nowa koncepcja, która powinna stać się standardem dla podmiotów publicznych i prywatnych na wszystkich poziomach w ciągu 10 – 20 lat.