Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rzeka Raba zatruwana przez ścieki. W wodzie pojawiła się różowa substancja. Czy to kolejna katastrofa ekologiczna? 

Rzeka Raba zatruwana przez ścieki. W wodzie pojawiła się różowa substancja. Czy to kolejna katastrofa ekologiczna? 

Rzeka Raba niepokoi obrońców środowiska. Od pewnego czasu do rzeki wylewane są zanieczyszczenia, które zatruwają wodę i prowadzą do śmierci ryb. Niedawno w rzece zauważono niepokojącą, różową substancję. Okazało się, że to bakterie siarkowe. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Rzeka Raba przypomina ścieki

Chociaż uwagę nadal przyciąga katastrofa na Odrze – to nie jedyna rzeka w Polsce, nad której zatruwaniem nie ma kontroli. Stan rzeki Raby, która przepływa przez województwo małopolskie, pogarsza się od kilku lat, ale to, co dzieje się w jej wodach w ostatnim czasie jest przerażające. 

O niepokojącym kolorze Raby w okolicy Zapory Dobczyckiej, który bardziej przypominał ściek niż rzekę, pisaliśmy kilka tygodni temu. Sprawa została zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Po interwencji stwierdzono trzykrotne przekroczenie normy zawiesiny w wodzie dla wód klasy 2.

NwnwUyi 3oSNBiI nNiy81IpwylEDYuFSpNtfSn1xKcIpp6cnN lKezPKcVzA2hVFv8ckVTJdpdhRvjEjGVzKhrWm
Zanieczyszczenie Raby poniżej Dobczyc w dn. 4.08.2022. Zdjęcie dzięki uprzejmości przedstawicieli Przyjaciół Raby. 

Ta woda trafia do kranów, z którego wodę piją m. in. mieszkańcy Krakowa. Zakład Uzdatniania Wody Raba zasila największy obszar miasta, które chwali się najlepszą jakością wody na świecie.

Kolejne zrzuty zanieczyszczeń do Raby 

Pomimo interwencji mieszkańców, a także spotkaniu zainicjowanym przez organizację Przyjaciele Raby oraz Radę Miejską, sprawa nadal nie została rozwiązana. Pojawiają się informacje o kolejnych zrzutach ścieków do Raby. 

Zrzut ścieków do Raby w dn. 15.08.2022. Nagranie dzięki uprzejmości przedstawicieli Przyjaciół Raby.

Wycieki zanieczyszczeń są prawdopodobnie związane z powtarzającymi się awariami przepompowni ścieków w Dobczycach, twierdzą Przyjaciele Raby. Nielegalne zrzuty ścieków i nieefektywność gospodarki ściekowej to kluczowe przyczyny pogarszającego się stanu rzeki. 

W Rabie pojawiła się różowa substancja 

Niedawno Przyjaciele Raby zauważyli w rzece różowy organizm. Próbki zostały przekazane do badań. Po wykonaniu badań mikroskopowych okazało się, że są to bakterie siarkowe z grupy Chromatium. 

Bakterie siarkowe i związane z ich obecnością zjawisko tzw. “różowych pióropuszy” wiąże się z zanieczyszczeniami, a także silnym nasłonecznieniem wody, jej wysokimi temperaturami i niskim poziomem rzeki. Eksperci ostrzegają, że jeśli warunki pogodowe się nie poprawią – niepokojący stan Raby i “różowe wykwity” mogą się utrzymywać przez dłuższy czas. Stanowi to poważne zagrożenie dla organizmów żywych i może prowadzić do uwalniania siarkowodoru, który jest silnie toksyczny dla zwierząt. 

(…) pogłębiające się zmiany klimatyczne skutkujące brakiem opadów, suszami hydrologicznymi i w konsekwencji zmniejszonym przepływem wody mogą powodować w przyszłości dogodne warunki dla masowego rozwoju bakterii purpurowych. Przyczyniają się do tego także długie okresy z wysokimi temperaturami oraz zanieczyszczenia występujące w rzece, pochodzące ze spływu powierzchniowego terenu zlewni i z gospodarstw domowych. W konsekwencji, proces degradacji i zanieczyszczenia rzeki może postępować, a zjawisko takie jak obserwowane w ostatnich dniach może występować coraz częściej stwarzając pogarszające się warunki bytowania dla organizmów żywych oraz lokalne uwalnianie siarkowodoru, który jest silnie toksyczny dla zwierząt – czytamy w opinii naukowej wydanej przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Zespół EKosystemów Wodnych Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Sprawą zajmują się Wody Polskie

Stanem rzeki Raby zajęły się Wody Polskie, które zleciły ekspertyzę inżynierską dotyczącą upustów dennych zapory dobczyckiej.

Według Wód Polskich dotychczasowe wyniki WIOŚ wskazują, że poziomy zawiesiny są w normie, w związku z tym by podjąć inne, dodatkowe działania w celu jej ograniczenia potrzebują od strony społecznej ekspertyzy naukowej udowadniającej, że jest to problem dla ekosystemuczytamy w oświadczeniu Przyjaciół Raby.

Źródło i fot. główne: Przyjaciele Raby

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.