Segregacja odpadów

Segregacja odpadów –metoda, która pozwala na recykling (ponowne przetwarzanie) śmieci i utylizację odpadów.