Sejmik Wojewódzki przyjął uchwałę antysmogową dla Krakowa

W poniedziałek 24 kwietnia Sejmik Województwa Małopolskiego przegłosował uchwałę antysmogową dla Krakowa. Uchwała wejdzie w życie 1 lipca tego roku i będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2019 roku. Od 1 września 2019 r. w życie wchodzi całkowity zakaz palenia węglem na obszarze gminy miejskiej Krakowa.

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił normy jakościowe opału, które będą obowiązywać w dwóch najbliższych sezonach grzewczych. Od 1 lipca tego roku do 31 sierpnia 2019 roku dopuszczalne będzie stosowanie wyłącznie odpowiedniej jakości paliw stałych:

  • węgiel powinien mieć następujące parametry jakościowe: udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o ziarnieniu 0-5 mm poniżej 5 proc., wartość opałowa powyżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu poniżej 10 proc, siarki – poniżej 0,8 proc.
  • drewno spalane w kotłach, kominkach i piecach, kupowane lub pozyskane z innych źródeł, powinno zawierać biomasę o wilgotności w stanie roboczym poniżej 20 proc.

W imieniu „tysięcy górników”, których interesy są zagrożone, radny Zdzisław Filip z Prawa i Sprawiedliwości złożył poprawkę do uchwały, w której domagał się zmiany określania dopuszczalnych parametrów węgla, oraz zakazu spalania tzw. mułów i flotów, paliw najgorszej jakości. Dodajmy, że radny jest jednocześnie prezesem zarządu spółki Tauron Wydobycie. Na szczęście, poprawki zostały odrzucone.

Już w te wakacje, 1 lipca, równocześnie wchodzą w życie nie tylko tymczasowe regulacje dla Krakowa, ale też antysmogowe przepisy dla reszty obszaru Małopolski. Przecieramy więc szlaki i z ogromną satysfakcją widzimy, że inni podążają naszym śladem. Swoją uchwałę antysmogową ma już Śląsk, teraz podobne regulacje przygotowują inne regiony. Małopolska zawsze służy im radą i doświadczeniem – podkreśla marszałek Jacek Krupa, przypominając, że przejściowa uchwała antysmogowa dla Krakowa jest odpowiedzią na projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, który nie daje gwarancji znaczącej poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Z danych wynika, że od czasu przyjęcia pierwszej uchwały antysmogowej dla Krakowa zostało wymienionych 12 tys. kotłów,  a na kolejne 7 tys. palenisk już zostały złożone wnioski mieszkańców. Wierzę, że na skutek nowych, dodatkowych przepisów, proces wymiany przestarzałych pieców znacznie przyspieszy. Warto przypomnieć, że Polska ma jeszcze zaledwie trzy lata, żeby przygotować się na zaostrzone limity dotyczące średniego rocznego stężenia pyłów PM2,5 – podkreślił wicemarszałek Wojciech Kozak.

    1 komentarz

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Ogrzewanie w domu pasywnym – potrzebne czy nie?

Następny artykuł

Gasunie buduje Holandii instalację typu Power-to-gas

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , ,