Silesia pod błękitnym niebem. 100 mln zł na badania nad smogiem

Silesia pod błękitnym niebem to projekt, w ramach którego na badania i prace rozwojowe w celu poprawy jakości powietrza w województwie śląskim przeznaczone będzie 100 mln złotych. Umowę podpisały już władze województwa i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Projekt realizowany będzie przez 10 lat. Budżet w wysokości 100 mln złotych zapewnią NCBR ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz województwo śląskie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego. Wkład obu strony będzie równy – po 50 mln złotych. Z funduszy tych sfinansowane zostaną konkursy na realizację projektów, które przełożą się na poprawę jakości powietrza oraz minimalizację skutków smogu. Możliwe będzie m.in. realizowanie badań przemysłowych i prowadzenie prac rozwojowych lub wdrożeniowych w zakresie energetyki, inżynierii biomedycznej, informatyki, medycyny czy transportu.

Ze środków projektu mogą skorzystać przede wszystkim firmy i jednostki naukowe. W proponowanych wstępnie projektach technologicznych pojawiło się m.in. opracowanie niskoemisyjnego i wielopaliwowego, automatycznego kotła na paliwa stałe, kominka z płaszczem wodnym opalanego drewnem i przenośnego oczyszczacza powietrza wewnętrznego.

Ponadto w ramach konkursów można zgłaszać projekty związane z: ograniczeniem niskiej emisji poprzez spalanie paliw zawiesinowych na bazie mułów węglowych, małymi biogazowniami, układami odzysku energii odpadowej w autobusach miejskich, tzw. wieżami antysmogowymi czy ogrzewnictwem indywidualnym z wykorzystaniem OZE.

Wspólne przedsięwzięcie (red. z NCBR) jest jedną z form realizacji jej założeń, chociażby w kontekście rozwoju technologii z dziedziny ochrony środowiska i energetyki. Angażujemy więc nasz potencjał i środki unijne, by walczyć z niską emisją i pobudzić innowacyjność w regionie”, powiedział o projekcie wicemarszałek województwa śląskiego, Michał Gramatyka.

Już w tym roku powinny zostać ogłoszone pierwsze konkursy. Zainteresowani w swoim projekcie powinni uwzględnić agendę badawczą, czyli m.in. diagnozę potrzeb regionu, zakres badawczy i przewidywane rezultaty. Do 2027 roku będzie trwało monitorowanie oraz ocena sfinansowanych projektów.